Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Lighting Energy Numeric Indicator (LENI)

Versie 2.0 -

De Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) wordt beschreven in de norm NBN EN 15193-1:2017. Deze indicator is bruikbaar bij de inschatting of evaluatie van de energieprestatie van verlichtingssystemen in gebouwen.

Naar aanleiding van de publicatie van de norm werd er een praktische Excelrekentool ontwikkeld. Deze tool laat toe om:

  • op basis van enkele ingevoerde waarden een snelle inschatting te maken van de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is voor de verlichting in een bepaalde zone
  • de LENI-waarde van verlichtingsinstallaties te berekenen, die gebruikt kan worden om de energie-efficiëntie van de verlichting in gebouwen in te schatten en deze te vergelijken voor gebouwen met een gelijkaardige functie maar met een verschillende grootte en indeling.

De tool biedt de mogelijkheid om zones te exporteren teneinde het totale energieverbruik en de globale LENI-waarde van een verzameling van zones (bv. een volledig gebouw) te kunnen bepalen.
De rekenmethode is van toepassing op nieuwbouw en op bestaande of gerenoveerde gebouwen en dit, zowel voor residentiële als niet-residentiële projecten.

Alvorens met de rekentool aan de slag te gaan, wordt aangeraden om de bijhorende handleiding te doorlopen. Naast de theoretische basis van de gebruikte rekenmethode worden onder meer de belangrijkste tabbladen van de tool in detail bekeken. Voor wie nog meer uitlegt wenst, bevat de handleiding ook een uitgewerkt rekenvoorbeeld alsook gedetailleerde informatie over de gebruikte rekenmethode.

Lighting Energy Numeric Indicator (LENI): schermafbeelding.
Lighting Energy Numeric Indicator (LENI): schermafbeelding.
Handleiding

Contacteer ons

Ruben Delvaeye

02 655 77 11 Proefstation
LENI : Rekentool voor het inschatten of evalueren van de energieprestatie van verlichtingssystemen in gebouwen.
  1. Hulpmiddelen
  2. Rekentools
  3. Lighting Energy Numeric Indicator (LENI) - rekentool energieprestatie van verlichtingssystemen in gebouwen