Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/07/2018

WTCB Home

Warmtebelasting van gebouwen

Versie 1.3 -

De warmtebelasting van gebouwen, ook gekend onder de benaming warmteverliezen, wordt berekend volgens de norm NBN EN 12831 en haar nationale bijlage, die de parameters en factoren bepalen die in de berekeningen gebruikt moeten worden.

De norm NBN EN 12831 houdt rekening met de lage energiebehoeften van de huidige gebouwen en dus ook met het belang van de vereiste opwarmingsvermogens.

Het totale vermogen dat geïnstalleerd moet worden voor de verwarming van een ruimte, wordt berekend op basis van de som van de vermogens die nodig zijn om:

  • de transmissieverliezen doorheen de muren te compenseren
  • de verliezen ten gevolge van de luchtverversing (ventilatie en infiltratie) te dekken
  • de heropwarming te verzekeren.

Om deze berekening te vergemakkelijken, stellen wij u een rekenblad ter beschikking.

Na het downloaden opent het rekenblad zich in Microsoft Office Excel. U moet de wijzigingen toestaan en de macro’s inschakelen om de tool te kunnen gebruiken. De toepassing van het rekenblad staat beschreven in de handleiding.

De berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt van wanden moet uitgevoerd worden volgens de geldende normen. Vermits de wandsamenstelling echter niet altijd voldoende gekend is om deze rekenoefening te kunnen maken, stellen wij u een catalogus met indicatieve U-waarden voor een aantal courante wanden ter beschikking.

Warmtebelasting van gebouwen: schermafbeelding 1. Warmtebelasting van gebouwen: schermafbeelding 2. Warmtebelasting van gebouwen: schermafbeelding 3.
Warmtebelasting van gebouwen: schermafbeeldingen.
  1. Hulpmiddelen
  2. Rekentools
  3. Warmtebelasting van gebouwen - rekentool