Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Kolom

GEPREFABRICEERD BETON
Beschrijving   Tolerantie [mm]   Klasse Bron Fiche meetmethode
de mesure
Maattoleranties
Dwarsafmetingen breedte +10/-5     [1] M1
dikte ± 7    
D ≤ 150 +10/-5 tussenliggende waarden door lineaire interpolatie   [2]
D = 400 +15/-10
D ≥ 2500 ± 30
dikte ± 3     [3]
Hoogte   ± 15     [1] M1
  ± (10 + H/1000) max. ± 40   [2]
H ≤ 1 m ± 3 [3]
1 m < H ≤ 5 m ± 4
H > 5 m ± 6  
Afmetingen uitsparingen en openingen(1)   ± 15       [4] M1
  ± 20     [1]
  ± 10     [2]
Positie uitsparingen en openingen(1)   ± 25     [2][4] M1
Maatafwijking positie enkelvoudige voorzieningen stabiliteit ± 10     [1] M1
andere ± 20    
  ± 8     [3]
Maatafwijking onderlinge posities enkelvoudige voorzieningen in groep (= meervoudig)   ± 5     [1] M1
  ± 3     [3]
Diagonaal D ≤ 1 m ± 8     [3] M1
1 m < D ≤ 5 m ± 10    
D > 5 m ± 12    
Vormtoleranties(2)
Hoekafwijking van eind- en dwarsdoorsneden/Haaksheid   ± D/100  min. ± 5   [4] M3
eindvlak ± 10 [1]
oplegvlak ± 6
Afwijking van de vlakheid in een willekeurig hoofdvlak/Rechtheid   ± H/700     [4] M6
VB ± 1,5 H/700      
GB ± 7 H/5000     [1]
VB ± H/500      
Rechtheid randen L ≤ 1 m ± 1     [3] M5
1 m < L ≤ 5 m ± 3    
L > 5 m ± 5    
Rechtheid vlakken   arch bekist vlak ± 1 meetlat van 0,20m   [3] M2
arch bekist vlak ± 3 meetlat van 2m  
arch afgestreken vlak ± 4 meetlat van 0,20m  
arch afgestreken vlak ± 6 meetlat van 2m  
Scheluwte    ± 10     [1] M7
L ≤ 1 m ± 2     [3]
1 m < L ≤ 5 m ± 3    
L > 5 m ± 5    
Loodrechtheid H ≤ 0,2 m ± 3     [3] M4
H > 0,2 m ± 5    
(1) De NBN EN 13225 meldt dat voor de afmetingen van uitsparingen en openingen de waarden van de toleranties op de dwarsafmeting en de hoekafwijking aan de uiteinden met 50% vermeerderd mag worden. Voor de algemene schikking mogen de waarden van de tolerantie op de hoogte en de dwarsafmeting met 50% vermeerderd worden. Deze vermeerderde waarden overschreiden evenwel de aanbevelingen uit de NBN EN 13369, die hier worden opgegeven.
(2) H is niet altijd de hoogte, maar soms de grootste afmeting van het element.


TER PLAATSE GESTORT EN GEPREFABRICEERD BETON
Beschrijving   Tolerantie [mm]   Klasse Bron Fiche meetmethode
de mesure
   
Bouwplaatstoleranties
Verticaliteit - 1 verdieping h ≤ 10 m ± H/400 min. ± 15 1 [5] M4
h > 10 m ± H/600 min. ± 25    
    2 [6]
Verticaliteit - n verdiepingen   ± ΣHi/(200√n) max. ± 50  1 [5] M4
  max. ± 50 2 [6]
Afwijking tussen aslijnen (= verticale uitlijning)   ± D/30 min. ± 15/max. ± 30 1 [5] M9
prefab ± 10   2 [6]
Afwijking van een kolom tussen 2 opeenvolgende verdiepingen (= kromming)   ± H/300 min. ± 15/max. ± 30 1 [5] M6
± H/1000 min. ± 10/max. ± 20 2 [6]
Positie van een kolom tot een secundaire as   ± 25   1 [5] M1
  ± 10   2 [6]
Vrije afstand tussen kolommen
NOOT: In parkings kunnen strengere waarden dan tolerantieklasse 1 worden vereist. De waarden zijn opgenomen in de uitvoeringsspecificaties
  ± A/600 min. ± 20/max. ± 60 1 [5] M1
prefab ± 15 2 [6]
Dwarsafmetingen D ≤ 150 ± 10 tussenliggende waarden door lineaire interpolatie 1 [5] M1
D = 400 ± 15
D ≥ 2.500 ± 30
D ≤ 150 ± 5 tussenliggende waarden door lineaire interpolatie 2 [5]
D = 400 ± 10
D ≥ 2.500 ± 30
Haaksheid van een rechthoekige dwarsdoorsnede (doorsnede)   ± a/25 min. ± 10/max. ± 20   [5] M3
Vlakheid globaal bekist ± 9 mm/2 m   1 [5] M2
lokaal bekist ± 4 mm/0,2 m  
globaal niet-bekist ± 15 mm/2 m   1 [5]
lokaal niet-bekist ± 6 mm/0,2 m  
Haaksheid van een rechthoekige dwarsdoorsnede (rechtheid van randen)   ± 0,04 a of b max. ± 30   [5] M5
Rechtheid randen L ≤ 1m ± 8     [5] M5
L > 1 m ± 8 mm/m max. ± 20  
Afwijking op de diameter van cilindervormige uitsparingen en ingestorte stukken ± 10 [5] M1
Afwijking op de afmeting van een rechthoekige uitsparing   ± 25     [5] M1
Positie cilindervormige uitsparingen en ingestorte stukken tov secundaire as ± 25 [5] M1
Inplanting van staven en een groep van staven (= maatafwijking enkelvoudige voorzieningen)   ± 10     [5] M1
Inplanting van verankeringsplaten of gelijkaardige ingestorte stukken (= maatafwijking enkelvoudige voorzieningen) ± 20 [5] M1
Afstand tussen de staven van een groep (= maatafwijking onderlinge posities enkelvoudige voorzieningen in groep)   ± 3     [5] M1
Afwijking op de vrije lengte van een staaf +25/-5 [5] M1
Afwijking in de diepte van verankeringsplaten of gelijkaardige ingestorte stukken   ± 10     [5] M1
Afwijking helling vrije lengte van de staaf   ± Luitstekend/200 min. ± 5   [5] M1
(1) De NBN EN 13225 meldt dat voor de afmetingen van uitsparingen en openingen de waarden van de toleranties op de dwarsafmeting en de hoekafwijking aan de uiteinden met 50% vermeerderd mag worden. Voor de algemene schikking mogen de waarden van de tolerantie op de hoogte en de dwarsafmeting met 50% vermeerderd worden. Deze vermeerderde waarden overschreiden evenwel de aanbevelingen uit de NBN EN 13369, die hier worden opgegeven.
(2) H is niet altijd de hoogte, maar soms de grootste afmeting van het element.

Bronlijst
[1] PTV 200:1997 +A1:2002 +A2:2003 +A3:2005 Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton
[2] NBN EN 13369:2015 Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten
[3] PTV 21-601:2016 Geprefabriceerde elementen van architectonisch beton
[4] NBN EN 13225:2015 Geprefabriceerde betonproducten - lijnvormige dragende elementen
[5] NBN EN 13670:2010 Uitvoering van betonconstructies
[6] NBN B 15-400:2015 Uitvoering van betonconstructies - Nationale aanvulling bij NBN EN 13670:2010

Legende
GB gewapend beton Indien niet specifiek vermeld mag voor beide dezelfde tolerantie verondersteld worden
VB voorgespannen beton
arch architectonisch beton Indien niet specifiek vermeld mag voor beide dezelfde tolerantie verondersteld worden
prefab geprefabriceerd beton
Interpolatieformule: 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt, dienen waarden ingevuld te worden in millimeter [mm].

Sommige formules werden herschreven en kunnen qua vorm afwijken van de referentiedocumenten. Deze worden in italic weergegeven.





  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches toleranties en uitzicht - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Ruwbouw - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  6. Beton - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  7. Kolom - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht