Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Dekvloeren

DEKVLOEREN
Beschrijving Tolerantie Klasse Bron Figuur Fiche meetmethoden
Tolerantie van de peilmerken tov het referentiepeil (1) (6) A ≤ 10 m: ± 2 mm / [1]   M8
10 m < A ≤ 50 m: ± 3 mm
A > 50 m: ± 5 mm 
Tolerantie op het peil van de draagvloer (2) (6) d ≤ 3 m: ± 10 mm / [1]   M8
3 m < d ≤ 6 m: ± 15 mm
6 m < d ≤ 15 m: ± 20 mm
Tolerantie op het peil van de afgewerkte dekvloer (3) d ≤ 3 m: ± 6 mm Klasse 1 (strenge tolerantie) [1]   M8
3 m < d ≤ 6 m: ± 8 mm
6 m < d ≤ 15 m: ± 10 mm
d ≤ 3 m: ± 8 mm Klasse 2 (normale tolerantie)
3 m < d ≤ 6 m: ± 12 mm
6 m < d ≤ 15 m: ± 14 mm
Vlakheidstolerantie voor de draagvloer (4) (6) ± 8 mm/ 1 m
± 9 mm/ 2 m
Klasse 1 (normale tolerantie) [1]   M2
± 15 mm/ 1 m
± 17 mm/ 2 m
Klasse 2 (ruime tolerantie)
Vlakheidstolerantie voor het afgewerkte dekvloeroppervlak (5) ± 2 mm/ 1 m
± 3 mm/ 2 m
Klasse 1 (strenge tolerantie) [1]   M2
± 3 mm/ 1 m
± 4 mm/ 2 m
Klasse 2 (normale tolerantie)
± 5 mm/ 1 m
± 6 mm/ 2 m
Klasse 3 (ruime tolerantie)
(1) A: de afstand tussen een peilmerk en het referentiepeil (horizontaal gemeten)
(2) d: de afstand tussen een punt van de draagvloer en het dichtstbijzijnde peilmerk
(3) d: afstand tussen een punt van de dekvloer en het dichtsbijzijnde referentiepeilmerkteken
(4) Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is 'klasse 1 (normale tolerantie)' van toepassing
(5) Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is 'klasse 2 (normale tolerantie)' van toepassing
(6) Deze eisen zijn geldig indien de draagvloer een dekvloer betreft. Indien de draagvloer een betonvloer, dient men te voldoen aan de eisen gesteld in NBN EN 13670 en NBN B 15-400

Bronlijst
[1] TV 189 Dekvloeren
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches toleranties en uitzicht - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Afwerking - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  6. Dekvloeren - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht