Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Buitenbepleistering

ONDERGROND BUITENBEPLEISTERING (BEHOUDENS ETICS)
Beschrijving Tolerantie Klasse(1) Graad van
belangrijkheid
Bron Figuur Fiche
meetmethoden
Vlakheid ± 4 mm/ 0,2 m
± 8 mm/ 2 m
Klasse 1 b
a
[3]   M2
± 5 mm/ 0,2 m
± 12 mm/ 2 m
Klasse 2 b
a
Loodrechte stand/ Verticaliteit
1/8  (cm)
± 8 mm / normale verdiepingshoogte (= 2,50 m)
Klasse 1 en 2  b [3]   M4
Horizontaliteit van lijnen(2) d ≤ 3m:  ± 8 mm
3 m < d ≤ 6 m: ± 12 mm
6 m < d ≤ 15 m: ± 16 mm
Klasse 1 en 2 b [3] M8
Rechtheid van lijnen ± 5 mm/ 2 m
± 8 mm/ 2 m
Klasse 1
Klasse 2 
a [3]   M10
Haaksheid (aansluiting met vensters,...) ± 5 mm/ 0,5 m Klasse 1 en 2 b [3] M3
Beschikbare zichtbare breedte bij aansluitingen ± 5 mm
± 8 mm
Klasse 1
Klasse 2
a [3]   M1
(1) Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is  'klasse 2' van toepassing
(2) d: afstand tussen twee punten op een lijn


BUITENBEPLEISTERING (BEHOUDENS ETICS)
Beschrijving Tolerantie Klasse(1) Graad van
belangrijkheid
Bron Figuur Fiche
meetmethoden
Vlakheid ± 2 mm/ 0,2 m
± 5 mm/ 2 m
Klasse 1 b
a
[3]   M2
± 4 mm/ 0,2 m
± 8 mm/ 2 m
Klasse 2 b
a
± 5 mm/ 0,2 m
± 10 mm/ 2 m
Klasse 3  b
a
Loodrechte stand/ Verticaliteit ± 8 mm / normale verdiepingshoogte (= 2,50 m) Klasse 1, 2 en 3 b [3]   M4
Horizontaliteit van lijnen(2) d ≤ 3m:  ± 8 mm
3 m < d ≤ 6 m: ± 12 mm
6 m < d ≤ 15 m: ± 16 mm
Klasse 1, 2 en 3 b [3] M8
Rechtheid van lijnen ± 5 mm/ 2 m Klasse 1, 2 en 3 a [3]   M10
Haaksheid (aansluiting met vensters,...) ± 5 mm/ 0,5 m Klasse 1, 2 en 3 b [3] M3
Beschikbare zichtbare breedte bij aansluitingen ± 5 mm
± 5 mm
± 8 mm
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
a [3]   M1
(1) Klasse 1: dun mineraal (éénlaags) of kunstharspleister met fijne structuur
Klasse 2: fijn geschuurd, effen pleisterwerk, eventueel voorzien om te schilderen
Klasse 3: dik mineraal pleister, zoals krabpleister of grof sierpleister
(2) d: afstand tussen twee punten op een lijn


ONDERGROND BEPLEISTERING OP BUITENISOLATIE (ETICS)
Beschrijving Tolerantie Bron Figuur Fiche
meetmethoden
Metselwerk Betonstructuur Houtskelet +
draagplaten
Vlakheid ± 8 mm/ 2 m ± 8 mm/ 2 m ± 5 mm/ 2 m
(± 2 mm(1))
[4]   M2
geen eis voor lokale vlakheid (0,2m) ± 5 mm/ 0,2 m ± 3 mm/ 0,2 m
(± 1 mm(1))
Loodrechte stand/ Verticaliteit - 1 verdieping (2,5 tot 3 m) ± 8 mm ± 8 mm ± 5 mm [4]   M4
Loodrechte stand/ Verticaliteit - gebouwhoogte ± 50 mm ± 16 mm tot 50 mm ± 5 mm
+ 2 mm/ m
Horizontaliteit afwijking t (in cm)(2) t = ± 1/8  / / [4]   M8
Rechtheid van lijnen/randen /(3) ± 8 mm/ 2 m /(3) [4]   M10
Haaksheid (aansluiting met vensters,...) / / / [4]   M3
Niveauverschil in het buitenoppervlak /(3) ± 5 mm ± 3 mm
(± 1 mm(1))
[4]   M12
Een lineaire afmeting d (in cm) ± 1/4 (≤ 4 cm) / ± 10 mm / 10 m [4]   M1
(1) Strengere criteria die geldig zijn bij verlijming met behulp van een dispersielijm
(2) d: afstand tussen twee punten op een lijn
(3) Bij gebrek aan normatieve criteria, is het aan te raden om de toegelaten afwijking voor betonstructuren te hanteren


BEPLEISTERING OP BUITENISOLATIE (ETICS)
Beschrijving Tolerantie Klasse(2) Bron Figuur Fiche
meetmethoden
Geplaatste isolatielaag Afwerkpleister(1)
Type 1 en 2 Type 3
Vlakheid ± 2 mm/ 0,2 m
± 5 mm/ 2 m
± 2 mm/ 0,2 m
± 5 mm/ 2 m
± 4 mm/ 0,2 m
± 8 mm/ 2 m
normaal [4]   M2
± 1,5 mm/ 0,2 m
± 3 mm/ 2 m
± 1,5 mm/ 0,2 m
± 3 mm/ 2 m
± 2 mm/ 0,2 m
± 5 mm/ 2 m
speciaal
Loodrechte stand/ Verticaliteit - 1 verdieping (2,5 tot 3 m) ± 8 mm ± 8 mm ± 8 mm normaal en
speciaal
[4]   M4
Loodrechte stand/ Verticaliteit - gebouwhoogte ± 50 mm ± 50 mm ± 50 mm
Horizontaliteit afwijking t (in cm)(3) t = ± 1/8 t = ± 1/8 t = ± 1/8 normaal [4]   M8
t = ± 1/12 t = ± 1/12 t = ± 1/12 speciaal
Rechtheid van lijnen/randen ± 5 mm/ 2 m ± 5 mm/ 2 m ± 8 mm/ 2 m normaal [4]   M10
± 3 mm/ 2 m ± 3 mm/ 2 m ± 5 mm/ 2 m speciaal
Haaksheid (aansluiting met vensters,...) ± 5 mm/ 0,25 m ± 5 mm/ 0,25 m ± 5 mm/ 0,25 m normaal [4]   M3
± 3 mm/ 0,25 m ± 3 mm/ 0,25 m ± 3 mm/ 0,25 m speciaal
Niveauverschil in het buitenoppervlak ±  1/5 * e(4) / / normaal en
speciaal
[4] M12
Een lineaire afmeting d (in cm) ± 1/4 (≤ 4 cm) ± 1/4 (≤ 4 cm) ± 1/4 (≤ 4 cm) normaal en
speciaal
[4]   M1
(1) Type 1: dun, mineraal of organisch pleister met fijne structuur
Type 2: glad pleister, fijn geschuurd, eventueel bestemd om geverfd te worden
Type 3: dik mineraal pleister, zoals een mineraal krabpleister of grof sierpleister
(2) Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is de 'normale' tolerantieklasse van toepassing
(3) d: afstand tussen twee punten op een lijn
(4) e: dikte van de grondlaag


AANVAARDBAAR KLEURVERSCHIL
Conformiteit(1) Conformiteit van het aan de gevelwerker geleverde product met het bestelde product Conformiteit van de kleur van de afgewerkte gevel met de keuze van de opdrachtgever (referentiestaal) Bron Figuur Fiche meetmethoden
Toegelaten afwijkingen Toegelaten afwijkingen tussen de kleur van het geleverde pleister (referentiestaal voorbereid voorafgaand aan de werken) en de gewenste kleur (referentiestaal van de fabrikant) Toegelaten afwijking tussen:
  • de afgewerkte gevel en het referentiestaal
  • twee zones binnen eenzelfde gevel
HI(2) ≥ 45 HI(2) ≤ 55
Afwerkpleister Organisch 3 5 6 [4]   M11
Mineraal 5 7 8 [4]   M11
(1) Indien meetbaar
(2) Helderheidsindex van het afwerkpleister


Bronlijst
[1] TV 199 Binnenbepleisteringen - Deel 1
[2] NBN EN 13914-2:2016 Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal plastering
[3] TV 209 Buitenbepleisteringen
[4] TV 257 Bepleisteringen op buitenisolatie (ETICS)
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches toleranties en uitzicht - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Afwerking - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  6. Pleisterwerken - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  7. Buitenbepleistering - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht