Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Binnenbepleistering


BINNENBEPLEISTERING
Beschrijving Tolerantie Klasse(1) Bron Figuur Fiche
meetmethoden
Vlakheid ± 2 mm/ 0,2 m
± 5 mm/ 2 m
normaal [1]   M2
± 1,5 mm/ 0,2 m
± 3 mm/ 2 m
speciaal
/ Klasse 0 [2]
± 10 mm/ 2 m Klasse 1
± 7 mm/ 2 m Klasse 2
± 5 mm / 2m Klasse 3 
± 3 mm/ 2 m Klasse 4(2)
± 2 mm / 2 m Klasse 5(2)
Loodrechte stand/ Verticaliteit ± 8 mm / normale verdiepingshoogte (= 2,50 m) normaal   [1]   M4
± 5 mm / normale verdiepingshoogte (= 2,50 m) speciaal  
Hoekafwijking(3) L ≤ 25 cm: 0 mm; + 3 mm
25 cm < L ≤ 50 cm: 0 mm; + 5 mm
  [1]   M3
L < 25 cm: ± 3 mm
25 cm ≤ L < 50 cm: ± 5 mm
50 cm ≤ L < 100 cm: ± 6 mm
100 cm ≤ L ≤ 300 cm: ± 8 mm
[2]
Onregelmatigheden(4) 4 per 4 m² normaal [1]   M11
2 per 4 m²  speciaal
2 golvingen per 2 m normaal M2
2 golvingen per 2 m speciaal 
Dikte bepleistering 6 mm ≤ d ≤  10 mm: ± 2 mm
d > 10 mm: 20 % van de nominale dikte
vliespleister (d ≤ 3 mm): dikte wordt niet gecontroleerd, het gehele oppervlak moet echter wel bepleisterd zijn
  [1]   M1
(1) Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is de 'normale' tolerantieklasse van toepassing
(2) Deze klasse is enkel van toepassing op pleistersystemen met een maximale dikte van 6 mm
(3) Bij neggen van vensters en schouwmantels zijn de opgegeven toleranties enkel positief - bij vrijstaande kolommen kan de oriëntatie in beide richtingen optreden (+ of -)
(4) Fouten onder de vorm van ofwel plaatselijke onregelmatig gepolijste zones van maximum 0,5 dm², ofwel spaanstrepen ofwel zandkorrels


Bronnen
[1] TV 199 Binnenbepleisteringen - Deel 1
[2] NBN EN 13914-2:2016 Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal plastering
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches toleranties en uitzicht - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Afwerking - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  6. Pleisterwerken - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  7. Binnenbepleistering - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht