Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Lichte binnenwanden en verlaagde plafonds

Lichte binnenwanden

VASTE BINNENWANDEN UIT GIPSKARTONPLATEN EN AANVERWANTEN
Beschrijving Tolerantie Klasse(1) Bron Figuur Fiche meetmethoden
Vlakheid ± 1,5 mm/ 0,2 m
± 4 mm/ 2 m
normaal   [1]   M2
± 1 mm/ 0,2 m
± 2 mm/ 2 m
speciaal  
Loodrechte stand / Verticaliteit ± 6 mm / normale verdiepingshoogte (= 2,60 m) normaal   [1]   M4
± 4 mm / normale verdiepingshoogte (= 2,60 m) speciaal  
Horizontaliteit van de lijnen ± 2 mm/ 1 m
(tolerantie van minimaal 5 mm en maximaal  20 mm)
  [1]   M10
Hoekafwijking L ≤ 25 cm: 0 mm; + 3 mm
25 cm < L ≤ 50 cm: 0 mm; + 5 mm
  [1]   M3
           
(1) Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is de 'normale' tolerantieklasse van toepassing

WANDEN VAN GIPSBLOKKEN
Beschrijving Tolerantie Klasse Bron Figuur Fiche meetmethoden
Afmetingen van de gipsblokken Lengte = ± 5 mm
Hoogte = ± 2 mm
Dikte = ± 0,5 mm
  [2] en [3]   M1
Vlakheid (volgens de diagonaal) van de gipsblokken ± 1 mm   [2] en [3]   M2
Vlakheid van de afgewerkte wand ± 1 mm/ 0,2 m (ter hoogte van de voegen)
± 5 mm/ 2 m
  [2]   M2

ANDERE VASTE OF DEMONTEERBARE BINNENWANDEN 
Beschrijving Tolerantie Klasse(1) Bron Figuur Fiche meetmethoden
Vlakheid ± 4 mm/ 2 m   [1]   M2
Niveauverschil aansluitende elementen(2) max. ± 1 mm   [1]   M12
Loodrechte stand / Verticaliteit ± 6 mm / normale verdiepingshoogte (= 2,60 m) normaal   [1]   M4
± 4 mm / normale verdiepingshoogte (= 2,60 m) speciaal  
Horizontaliteit van de lijnen ± 2 mm/ 1 m
(tolerantie van minimaal 5 mm en maximaal 20 mm)
  [1]   M10
Hoekafwijking L ≤ 25 cm: 0 mm; + 3 mm
25 cm < L ≤ 50 cm: 0 mm; + 5 mm
  [1]   M3
           
(1) Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is de 'normale' tolerantieklasse van toepassing
(2) Tussen twee lijnen of randen die ononderbroken en rechtlijnig moeten zijn

Verlaagde plafonds

VERLAAGDE PLAFONDS UIT GIPSKARTONPLATEN EN AANVERWANTEN
Beschrijving Tolerantie Klasse(1) Bron Figuur Fiche meetmethoden
Vlakheid ± 1,5 mm/ 0,2 m
± 4 mm/ 2 m
normaal [4]   M2
± 1 mm/ 0,2 m
± 2 mm/ 2 m
speciaal
Horizontaliteit van de lijnen ± 2 mm/ 1 m
(tolerantie van minimaal 5 mm en maximaal  20 mm)
  [4]   M10
Hoekafwijking L ≤ 25 cm: 0 mm; + 3 mm
25 cm < L ≤ 50 cm: 0 mm; + 5 mm
  [4]   M3
           
(1) Bij ontstentenis van andersluidende bepalingen is de 'normale' tolerantieklasse van toepassing      

ANDERE VERLAAGDE PLAFONDTYPES
Beschrijving Tolerantie Klasse Bron Figuur Fiche meetmethoden
Vlakheid ≤ ± 2 mm / 1 m (max. ± 5 mm / 5 m)   [4]   M2
Horizontaliteit van de lijnen ± 2 mm/ 1 m
(tolerantie van minimaal 5 mm en maximaal 20 mm)
  [4]   M10
Hoekafwijking L ≤ 25 cm: 0 mm; + 3 mm
25 cm < L ≤ 50 cm: 0 mm; + 5 mm
  [4]   M3
Doorbuiging L/500 (maximum ± 4 mm)(1) Klasse 1 [4] en [5]   M8
L/300* Klasse 2
Maximale niveauverschillen tussen geplaatste elementen ≤ ± 0,3 mm voor afgeschuinde elementen
≤ ± 0,2 mm voor niet-afgeschuinde elementen
  [4]   M12
           
(1) L =  de afstand tussen twee opeenvolgende bevestigingspunten van de onderstructuur

Bronlijst
[1] TV 233 Lichte binnenwanden
[2] WTCB-Dossier 2014/03.04 Toleranties op afgewerkte wanden van gipsblokken
[3] NBN EN 12859:2011 Gipsblokken: Termen en definties, eisen en beproevingsmethoden
[4] TV 232 Verlaagde plafonds
[5] NBN EN 13964:2014 Suspended ceilings - requirements and test methods
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches toleranties en uitzicht - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Afwerking - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  6. Lichte binnenwanden en verlaagde plafonds - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht