Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Verhoogde vloeren

Paneelvloeren

DRAAGVLOER VOOR PANEELVLOEREN
Beschrijving Tolerantie Klasse Bron Figuur Fiche meetmethode
Vlakheid ± 9 mm/ 2 m
± 4 mm / 0,2 m
Bekist of vlak oppervlak [4]   M2
± 15 mm/ 2 m
± 6 mm/ 0,2 m
Niet-bekist oppervlak
Peil (1) d ≤ 1 m: ± 6 mm   [1]   M8
1 m < d ≤ 3 m: ± 8 mm
3 m < d ≤ 6 m: ± 12 mm
6 m < d ≤ 15 m: ± 16 mm  
15 m < d ≤ 30 m: ±  20 mm
d > 30 m: ±  25 mm
(1) d: afstand tussen een punt van de vloer en het dichtstbijzijnde peilmerk

PANEELVLOEREN - MAATTOLERANTIES OP DE PANELEN (1)
Beschrijving Tolerantie Klasse Bron Figuur Fiche meetmethode
Lengte van de zijden ± 0,2 mm Klasse 1 [1] [2]   M1
± 0,4 mm Klasse 2
Rechte stand ± 0,3 mm Klasse 1 [1] [2]   M4
± 0,5 mm Klasse 2
Rechtheid van de horizontale zijde ± 0,3 mm Klasse 1 [1] [2]   M5
± 0,5 mm Klasse 2
Dikte van het paneel (met én zonder vloerbedekking) (2) ± 0,3 mm Klasse 1 [1] [2]   M1
± 0,5 mm Klasse 2
Kromming van het paneel 0,5 mm Klasse 1 [1] [2]   M6
0,7 mm Klasse 2
Verticale kromtrekking van het paneel 0,3 mm Klasse 1 [1] [2]   M6
0,6 mm Klasse 2
Hoogteverschil tussen de randafwerking en het bovenoppervlak van het paneel (3) ± 0,3 mm Klasse 1 [2]   M12
± 0,4 mm Klasse 2
(1) Indien een labometing nodig is, dient de meetmethode uit de norm gehanteerd te worden.
(2) Indien het paneel wordt gemeten met vloerbedekking, dient de afwijking op deze vloerbedekking meegerekend te worden
(3) De waarden die voor deze tolerantie vermeld staan in de TV 230 zijn foutief, de correcte waarden vindt men terug in de norm NBN EN 12825

PANEELVLOEREN
Beschrijving Tolerantie Klasse Bron Figuur Fiche meetmethoden
Vlakheid (1) ± 4 mm/ 2 m Klasse 1 (normale tolerantie) [1]   M2
± 3 mm/ 2 m Klasse 2 (strenge tolerantie)
Peil (2) 1 m < d ≤ 3 m: ± 8 mm   [1]   M8
3 m < d ≤ 6 m: ± 12 mm  
6 m < d ≤ 15 m: ± 16 mm  
15 m < d ≤ 30 m: ±  18 mm  
d > 30 m: ±  20 mm  
Niveauverschil (1) (3) 1 mm   [1]   M12
(1) Deze toleranties zijn te vermeerderen met de toelaatbare afwijking op de vlakheid van de panelen
(2) d: afstand tussen twee meetpunten
(3) Deze tolerantie geldt voor niveauverschillen tussen twee belendende panelen alsook tussen de verhoogde vloer en de aangrenzende dorpel of vloer indien de horizontaliteit afgestemd dient te worden op het peil van de aangrenzende ruimte

Holle vloeren

DRAAGVLOER VOOR HOLLE VLOEREN
Beschrijving Tolerantie Klasse Bron Figuur Fiche meetmethode
Vlakheid ± 9 mm/ 2 m
± 4 mm / 0,2 m
Bekist of vlak oppervlak [4]   M2
± 15 mm/ 2 m
± 6 mm/ 0,2 m
Niet-bekist oppervlak
Peil (1) d ≤ 1 m: ± 6 mm   [1]   M8
1 m < d ≤ 3 m: ± 8 mm  
3 m < d ≤ 6 m: ± 12 mm  
6 m < d ≤ 15 m: ± 16 mm  
15 m < d ≤ 30 m: ±  20 mm  
d > 30 m: ±  25 mm  
(1) d: afstand tussen een punt van de vloer en het dichtstbijzijnde peilmerk

DROGE HOLLE VLOEREN ( = DROGE HOLTEVLOEREN)
Beschrijving Tolerantie Klasse Bron Figuur Fiche meetmethode
Vlakheid (2) ± 4 mm/ 2 m (1) Klasse 1 (normale tolerantie) [1]   M2
± 3 mm/ 2 m (1) Klasse 2 (strenge tolerantie)
0,1 m < d ≤ 1 m: ± 2 mm
1 m < d ≤ 4 m: ± 4 mm
d > 4 m: ± 10 mm
  [3]
Peil (2) 1 m < d ≤ 3 m: ± 8 mm   [1] en [3]   M8
3 m < d ≤ 6 m: ± 12 mm  
6 m < d ≤ 15 m: ± 16 mm  
15 m < d ≤ 30 m: ±  18 mm  
d > 30 m: ±  20 mm  
Niveauverschil (1) (3) 1 mm   [1]   M12
(1) Deze toleranties zijn te vermeerderen met de toelaatbare afwijking op de vlakheid van de panelen
(2) d: afstand tussen twee meetpunten
(3) Deze tolerantie geldt voor niveauverschillen tussen twee belendende panelen alsook tussen de verhoogde vloer en de aangrenzende dorpel of vloer indien de horizontaliteit afgestemd dient te worden op het peil van de aangrenze ruimte

NATTE HOLLE VLOEREN (= NATTE HOLTEVLOEREN)
Beschrijving Tolerantie Klasse Bron Figuur Fiche meetmethode
Vlakheid (1) ± 2 mm/ 1 m
± 3 mm/ 2 m
Klasse 1 (strenge tolerantie) [1]   M2
± 3 mm/ 1 m
± 4 mm/ 2 m
Klasse 2 (normale tolerantie)
± 5 mm/ 1m
± 6 mm/ 2 m
Klasse 3 (ruime tolerantie)
0,1 m < d ≤ 1 m: ± 2 mm
1 m < d ≤ 4 m: ± 4 mm
d > 4 m: ± 10 mm
  [3]
Peil (2) 1 m < d ≤ 3 m: ± 8 mm   [1] en [3]   M8
3 m < d ≤ 6 m: ± 12 mm  
6 m < d ≤ 15 m: ± 16 mm  
15 m < d ≤ 30 m: ±  18 mm  
d > 30 m: ±  20 mm  
Niveauverschil (1) (3) 1 mm   [1]   M12
(1) Deze toleranties zijn te vermeerderen met de toelaatbare afwijking op de vlakheid van de panelen
(2) d: afstand tussen twee meetpunten
(3) Deze tolerantie geldt voor niveauverschillen tussen twee belendende panelen alsook tussen de verhoogde vloer en de aangrenzende dorpel of vloer indien de horizontaliteit afgestemd dient te worden op het peil van de aangrenzende ruimte

Bronlijst
[1] TV 230 Verhoogde vloeren
[2] NBN EN 12825:2001 Verhoogde vloeren
[3] NBN EN 13213:2001 Holle vloeren
[4] NBN EN 13670:2010 Uitvoering van betonconstructies
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches toleranties en uitzicht - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Afwerking - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  6. Vloerbedekkingen - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  7. Verhoogde vloeren - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht