Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetmethoden
  5. Excentriciteit

M9 Excentriciteit

Wat wordt er gemeten?

Men gaat na of een belastingdragend element zich in hetzelfde loodvlak bevindt ten opzichte van boven- of onderliggende elementen.

Meetmethode

Met een geschikt toestel (rotatie- of kruislijnlaser of schietlood) zet men een hulplijn uit ten opzichte van dewelke men de afstand tot de individuele elementen kan meten.


Interpretatie van de resultaten

Men toetst de gemeten excentriciteit aan de eisen. Indien deze excentriciteit groter is dan de vooropgestelde eisen, kan het draagvermogen van het element of de constructie verminderen.

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 54-55 (§11)

Opmerkingen

De methode met het schietlood is doorgaans minder nauwkeurig.

 

Last update: 27/09/2016