Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

M8 Peilafwijking - horizontaliteit

Wat wordt er gemeten?

Een peilverschil wordt gekenmerkt door afwijkingen in plus of min ten opzichte van de niveaus die beschreven worden in de contractuele documenten en die een vlak bepalen.

De horizontaliteit en helling van een vlak worden bepaald afhankelijk van de peilmaten.

Wanneer men spreekt over de horizontaliteit van lintvoegen (metselwerk), doelt men op de rechtlijnigheid ervan.

Meetmethode

Voor het meten van peilafwijkingen wordt doorgaans gebruikgemaakt van ‘niveau’-meters (rotatielaser of optische waterpas). Het toestel wordt opgesteld (referentie) en met een (uitschuifbare) gegradueerde baak meet men het peil op verschillende plaatsen.

Voor het bepalen van de helling van een horizontaal oppervlak, kan gebruik gemaakt worden van een hellingmeter.


Interpretatie van de resultaten

De resultaten van de peilmetingen kunnen grafisch (en op schaal) weergegeven worden, waardoor men een ‘profiel’ van het element bekomt. Dit kan getoetst worden aan de vooropgestelde eisen.

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 43-45 (§9)

Opmerkingen

Bakens worden loodrecht gehouden met behulp van een luchtbelwaterpas.

Meetoppervlakken dienen zuiver te zijn.

 

 

Last update: 27/09/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetmethoden - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Peilafwijking - horizontaliteit - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht