Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

M7 Scheluwte

Wat wordt er gemeten?

Scheluwte is een bijzondere vorm van uitbuiging waarbij een van de hoeken van het element niet ligt in het vlak dat gevormd wordt door de drie andere hoeken.

Meetmethode

De meting gebeurt ofwel met een rechte, stijve lat ofwel met een gespannen draad die twee hoger gelegen hoeken van het te meten element diagonaal met elkaar verbindt.

Vervolgens meet men de afstanden d1 en d2 in het midden van beide diagonalen met behulp van een los blokje, diktematen of, beter nog, met behulp van een schuifmaat.

Interpretatie van de resultaten

De scheluwtegraad van het oppervlak 'a' is gelijk aan : a = 2.(d1 - d2)

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 28-29 (§7.4.1)

Opmerkingen

Indien er draden gebruikt worden, dienen deze aangespannen te worden met een kracht van 100 N. Het meten van de scheluwte met gebruik van een draad moet vermeden worden gedurende regen en bij sterke wind.

 

Last update: 27/09/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetmethoden - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Scheluwte - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht