Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

M6 Kromming

Wat wordt er gemeten?

Het verschil tussen de echte vorm van een lijn en een rechte lijn.

Meetmethode

Om de kromming van een element te meten, dient men een rechte lijn naast het element uit te zetten. Dit kan met een

Men meet de afstand tussen de uitgezette lijn en het element (vb. met een meetlat of diktemaat).

Afstand (R1,R2 en R3) tot een uitgezette lijn

Afstand (R1,R2 en R3) tot een uitgezette lijn
Gebruikmakend van een opgespannen touw
Gebruikmakend van een opgespannen touw

Interpretatie van de resultaten

Op deze manier kan men het ‘profiel’ van het element uitzetten en toetsen aan de eisen.

Wanneer men gebruikmaakt van een rechte, stijve lat op blokjes, dient men de gemeten afstand tussen de lat en het element af te trekken van de dikte van de aangewende blokjes. Positieve resultaten duiden op een convexe (bolle) vervorming, terwijl negatieve resultaten concave (holle) vervormingen weergeven. Deze methode is minder nauwkeurig wanneer het gemeten oppervlak een grotere onvlakheid of een mindere loodrechte stand heeft.

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 16-19 (§6)

 

Last update: 27/09/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetmethoden - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Kromming - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht