Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

14/08/2018

WTCB Home

M5 Rechtheid van randen

Wat wordt er gemeten?

De mate waarin de randen van een element glooiingen vertonen.

Meetmethode

Om de rechtheid van de randen van een element te controleren, maakt men gebruik van een rechte, stijve lat met een vastgelegde lengte (≤ 3 m) die aan de uiteinden voorzien is van twee vaste blokjes met een dikte, gelijk aan de tolerantie (Y). De meting (X) wordt gedaan met een lat of een derde los blokje (meetwig) waarvan de dikte gelijk is aan tweemaal de tolerantie.

De afwijking (X-Y) is een indicatie voor de rechtheid van de rand.

Interpretatie van de resultaten

Men plaatst de lat met de twee vaste blokjes op het te controleren oppervlak:

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 19-28 (§7.3.1)

 

Last update: 27/09/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetmethoden - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Rechtheid van randen - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht