Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/08/2018

WTCB Home

M4 Loodrechte stand – verticaliteit

Wat wordt er gemeten?

De afwijking van de voorgeschreven loodrechte stand. De afwijking wordt gedefinieerd als het verschil tussen de absoluut loodrechte stand en de werkelijke stand. Deze wordt doorgaans uitgedrukt in een afwijking over een gegeven lengte.

Meetmethode

De metingen worden (in combinatie met een meetlat of een diktemaat of ondersteund door een rechte, stijve lat) uitgevoerd met behulp van:


Schietlood

De klos van het schietlood wordt tegen het te controleren element gehouden. Op verschillende plaatsen (vb. bovenaan, in het midden en onderaan) wordt de afstand tussen het touw en het element gemeten. Men ziet er op toe dat het lood stil en vrij hangt (zo dicht mogelijk tegen het element). De aflezing ten opzichte van het touw dient steeds op dezelfde wijze te gebeuren.


Luchtbelwaterpasser

Het instrument wordt op het te controleren element geplaatst waarna men de luchtbel tussen de twee streepjes tracht te positioneren door ofwel diktematen onder één zijde toe te voegen of door de meetdispositieven (vb. clinometer) te gebruiken.


Rotatie- & kruislijnlaser

Het instrument zet een verticaal referentievlak uit, ten opzicht van het welke men de verticaliteit van het element kan meten, eventueel gebruikmakend van doelplaatjes.

Hellingmeter

Het instrument wordt tegen het te meten element gehouden en geeft een indicatie van de afwijking ten opzicht van de loodrechte stand.

Interpretatie van de resultaten

Overhellende afwijkingen van de loodrechte stand (> 90°) worden in '+' gemeten. Een terugliggende stand (<90°) in '-'.

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn.45-53 (§10)

Opmerkingen

De methode met het schietlood is de minst nauwkeurige. De nauwkeurigheid kan verbeterd worden door een schietlood met een massa van minstens 1 kg te gebruiken en deze onder te dompelen in een oliebad.
Deze handeling is echter moeilijk te verrichten op de werf en wordt bijgevolg zelden toegepast.

Na de eerste meting moet de hellingmeter omgekeerd worden en de meting herhaald worden. Het gemiddelde van de twee lezingen geeft de echte afwijking.

Last update: 12/10/2017
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetmethoden - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Loodrechte stand – verticaliteit - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht