Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

M2 Vlakheid

Wat wordt er gemeten?

Deze meetmethode laat toe om de algemene of de plaatselijke vlakheid van een gegeven oppervlak te controleren. Hierbij is de algemene vlakheidsafwijking het verschil tussen de echte vorm van het oppervlak en die van een vlak oppervlak. De plaatselijke vlakheidsafwijking wordt gedefinieerd als het verschil tussen een gegeven lijn en een rechte lijn.

Meetmethode

Om de vlakheid van een oppervlak te controleren, kan men gebruikmaken van een rechte, stijve lat met een vastgelegde lengte (≤ 3 m) die aan de uiteinden voorzien is van twee vaste blokjes met een dikte, gelijk aan de tolerantie (Y). Men kan ook een touw spannen over twee stelblokjes met dikte Y. De meting (X) wordt gedaan met een lat of een derde los blokje (meetwig) waarvan de dikte gelijk is aan tweemaal de tolerantie.

Vlakheid metselwerk onder de rei van 2 m
Vlakheid metselwerk onder de rei van 2 m
Vlakheid plafondbepleistering onder de lat van 0,2 m
Vlakheid plafondbepleistering onder de lat van 0,2 m

Interpretatie van de resultaten

Men plaatst de lat met de twee vaste blokjes op het te controleren oppervlak:

Vlakheid buiten tolerantie
Vlakheid buiten tolerantie

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 19-28 (§7.3.1)

Opmerkingen

De definities van algemene en plaatselijke vlakheid uit de NBN ISO 7976-1 zijn veelal afwijkend van deze die gehanteerd worden in de Technische Voorlichtingen van het WTCB.

In sommige gevallen wordt de meetmethode uitgebreid met aanbevelingen voor het te meten raster.

De vlakheid wordt steeds nagezien per afzonderlijke ruimte en, behoudens andere voorschriften, op minstens 20 cm afstand van de muren of van andere hindernissen.

 

Last update: 27/09/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetmethoden - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Vlakheid - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht