Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/08/2018

WTCB Home

M12 Niveauverschillen

Wat wordt er gemeten?

Het hoogteverschil tussen twee onafhankelijke, naast elkaar geplaatste elementen.

Meetmethode

Het niveauverschil tussen twee aangrenzende elementen wordt gemeten door middel van een rechte lat zonder blokjes of een winkelhaak met aangepaste lengte op het hoogste element te plaatsen. Hierbij dient men erop toe te zien dat dit contact behouden blijft. Vervolgens meet men de opening tussen de lat en de rand van het aangrenzende element. Dit gebeurt met behulp van diktematen of – beter nog – met een schuifpasser.

Interpretatie van de resultaten

Men kan de bekomen hoogteverschillen toetsen aan de geldende eisen.

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 68 (§14.3)

 

Last update: 27/09/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetmethoden - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Niveauverschillen - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht