Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/04/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetmethoden - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Rechtlijnigheid van voegen - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht

M10 Rechtlijnigheid van voegen

Wat wordt er gemeten?

De mate waarin de uitlijning van een voeg afwijkt ten opzichte van een rechte lijn.

Meetmethode

Voor het controleren van de rechtlijnigheid van voegen kan men gebruik maken van een opgespannen touw, een rechte lat, rotatie- of kruislijnlaser of een schietlood (enkel voor verticale voegen).

Men meet het verschil tussen de referentielijn en de rand van de voeg met een meetlat of schuifpasser.

Interpretatie van de resultaten

Men kan de gemeten afwijking toetsen aan de vooropgestelde eisen.

 

Last update: 27/09/2016