Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

9 - Diktematen

Beschrijving

Diktematen worden gebruikt voor het meten van afstanden tussen twee oppervlakken of punten. Men kan een onderscheid maken tussen een meetwig (een ‘hoek’) en een diktekaliber of voelermaat (gebundelde dunne stalen strips van gekende dikte).

Meetbereik

De grootte van een meetwig is afhankelijk van de minimale en maximale dikte ervan.

Diktekalibers komen in verschillende samenstellingen voor.

Toepassing

Diktematen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de volgende meetmethoden:

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 70 (§15.4) en 74 ((§15.15)

Opmerkingen

Diktekalibers worden voornamelijk gebruikt voor het meten van scheuren, spleten of spelingen.

De dikte van de maten moet regelmatig gecontroleerd worden.

 

Last update: 27/09/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetinstrumenten - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Diktematen - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht