Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

4 - Rotatie- en kruislijnlaser

Beschrijving

Ook wel nivelleerinstrument genoemd. Hoewel vaak aangewend om referentievlakken te creëren, kunnen sommige toestellen ook metingen verrichten. Deze elektronische toestellen geven met behulp van laserlicht een verticale/horizontale/schuine lijn of een kruis weer. Afhankelijk van het model is het toestel zelfnivellerend en/of vanop (grotere) afstand te besturen.

Meetbereik

Het meetbereik (en de nauwkeurigheid) is (zijn) sterk afhankelijk van het type toestel. Het meetbereik varieert van ca. 10 tot enkele honderden meters.

Toepassing

Rotatie- en kruislijnlasers worden hoofdzakelijk gebruikt voor de volgende meetmethoden:

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 70 (§15.6)

Opmerkingen

Geschikt voor binnen- en buitengebruik, maar de meetresultaten kunnen beïnvloed worden door nevel, mist en regen.

Bij fel licht is de laserstraal moeilijk te zien op grotere afstanden. Desgevallend kan men een laserbril dragen.

Het richten van de straal op sterk reflecterende oppervlakken (spiegels, glas en sommige metalen) kan tot meetfouten leiden.

Voor sommige meetmethoden is het aangewezen om toebehoren te gebruiken (laserontvanger, doelplaatjes,…).

 

Last update: 27/09/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetinstrumenten - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Rotatie- en kruislijnlaser - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht