Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

3 - Lasermeter

Beschrijving

Elektronisch toestel dat een laserimpuls naar het te meten punt zendt en de afstand tot dit punt bepaalt door de verstreken tijd tussen impuls en de ontvangst van de gereflecteerde straal te berekenen.

Doordat de meetresultaten digitaal opgeslagen worden, zijn dergelijke toestellen doorgaans in staat om oppervlakten en volumes te berekenen.

Meetbereik

Het meetbereik (en de nauwkeurigheid) is (zijn) sterk afhankelijk van het type toestel. Het meetbereik varieert van ca. 10 tot 300 meter.

Toepassing

Een lasermeter wordt gebruikt voor de volgende meetmethoden:

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 70 (§15.6)

Opmerkingen

Geschikt voor binnen- en buitengebruik, maar de meetresultaten kunnen beïnvloed worden door nevel, mist en regen.

Bij fel licht is de laserstraal moeilijk te zien op grotere afstanden. Een laserbril kan hier een oplossing bieden.

Het richten van de straal op sterk reflecterende oppervlakken (spiegels, glas en sommige metalen) kan tot meetfouten leiden.

 

Last update: 27/09/2016
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetinstrumenten - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Lasermeter - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht