Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/07/2018

WTCB Home

2 - Schietlood

Beschrijving

Conisch voorwerp (“lood”), meestal met een draad opgehangen aan een klos die dikker is dan het conisch voorwerp waarmee men een verticale referentielijn creëert of waarmee men kan nagaan of een punt zich loodrecht onder of boven een ander punt bevindt.

Meetbereik

Luchtstromingen kunnen grote fouten opwekken indien de draad langer is dan 3 meter.

Toepassing

Een schietlood wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de volgende meetmethoden:

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 75 (§15.17)

Opmerkingen

Schietloden kunnen grote meetfouten geven. De nauwkeurigheid kan worden verbeterd wanneer het schietlood een massa heeft van ten minste 1 kg en ondergedompeld wordt in een oliebad.
Deze handeling is echter moeilijk te verrichten op de werf en wordt bijgevolg zelden toegepast.

De dikte van de draad varieert van dun tot relatief dik (vb. sisaltouw). Het is dan ook belangrijk dat men bij de aflezing van de spatie tussen het touw en het te meten voorwerp steeds dezelfde kant van het touw als referentie neemt.

Last update: 12/10/2017
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetinstrumenten - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Schietlood - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht