Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/04/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Toleranties en uitzicht
  4. Fiches meetinstrumenten - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht
  5. Rechte, stijve lat - Normen-Antenne Toleranties en uitzicht

10 - Rechte, stijve lat

Beschrijving

Een rechte, stijve lat (ook ‘rei’ genoemd) is een staaf van een geschikt materiaal die een rechte lijn vormt voor de bepaling van de rechtheid of de vlakheid.

Meetbereik

Wanneer de waarden van de toegelaten voorgeschreven afwijkingen voor het voorwerp groter zijn dan ± 2 mm, kan een rechte, stijve lat met een maximale lengte van 3 m aangewend worden.

Doorgaans worden in de bouw vlakheidstoleranties opgegeven gebruikmakend van een lat van 2 m, 1 m of 0,2 m. Voornamelijk in de wegenbouw zal men ook eisen onder de lat van 3 m terugvinden.

Toepassing

De rechte, stijve lat wordt gebruikt voor de volgende meetmethoden:

Literatuur

NBN ISO 7976-1:1992 – Meetafwijkingen voor gebouwen – Meetwijzen voor gebouwen en bouwwaren – Deel 1: Werkwijzen en instrumenten, blzn. 77 (§15.21)

Opmerkingen

Nabij de uiteinden dient men blokjes van gelijke dikte aan te brengen.

De rechtheid van de lat dient regelmatig gecontroleerd te worden.

 

Last update: 27/09/2016