Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Federaal niveau

Integraal waterbeleid

Sinds de staatshervorming van 1980 is het integraal waterbeleid in België een bevoegdheid van de gewesten.

Drinkwaterbeleid

Sinds de staatshervorming van 1980 is het drinkwaterbeleid in België een bevoegdheid van de gewesten.

Legionella

Het Koninklijk Besluit (KB) van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk Download in PDF formaat (dat grondig gewijzigd werd door het KB van 29 april 1999 Download in PDF formaat) is de Belgische omzetting van de Europese Richtlijn 90/679/EEG en is onderdeel van de Codex over het Welzijn op het werk (titel V, hoofdstuk III). Dit KB bevat een aantal beheersmaatregelen die de werkgever op de werkvloer moet nemen. De verschillende biologische agentia worden onderverdeeld in 4 verschillende groepen in functie van de kans dat zij een ziekte veroorzaken en verspreiden onder de bevolking en het al dan niet aanwezig zijn van een aangepaste behandeling. Legionella Pneumophila wordt in dit KB ingedeeld bij groep 2 als een biologisch agens in de vorm van een bacterie die bij de mens een ziekte kan veroorzaken.

Stedenbouwkundig beleid

Stedenbouwkundig beleid is niet van toepassing op federaal niveau.
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Water & Daken
  4. Reglementering water
  5. Federaal niveau