Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/08/2018

WTCB Home

Normen-Antenne Verlichting

De Normen Antenne (AN) Verlichting heeft als doel om de inhoud van de verschillende normen binnen het domein verlichting beter verstaanbaar te maken en de toepassing ervan te vergemakkelijken. De NA concentreert zich op natuurlijke verlichting, kunstverlichting, meetmethoden, de karakteristieken van de producten en de toepassing ervan.

De verlichtingssector kende de laatste jaren een flitsende evolutie met de opkomst van nieuwe technologische oplossingen. De recente verschijning en doorbraak van ledverlichting, een doorgedreven aandacht voor de impact van de lichtkwaliteit op de mens en de mogelijkheden met intelligent beheer zijn de belangrijkste aspecten van deze transformatie in de sector. Normen spelen een essentiële rol bij de omkadering van deze veranderingen. Zo laten de productnormen toe om conventies en coherente terminologie vast te leggen, maar ze geven ook de mogelijkheid om een kader op te stellen voor fabrikanten om de prestaties van hun producten op een eenduidige manier te beschrijven en te valoriseren. De toepassingsnormen leggen dan weer criteria vast aan dewelke de installaties moeten voldoen om uiteindelijk een toereikend resultaat te bereiken.

De NA Verlichting werd gezamenlijk opgericht door WTCB en Tecnolec en richt zich hoofdzakelijk op bedrijven, meer bepaald kmo’s, maar ook op voorschrijvers en ontwikkelaars (architecten, studiebureaus …). De missies zijn de volgende:

  • een up-to-date overzicht geven van de geldende en in voorbereiding zijnde normen en reglementeringen
  • een technische individuele ondersteuning bieden aan bedrijven in het kader van onderzoeksproblemen en de interpretatie en toepassing van normen die betrekking hebben op verlichting
  • de belangen van de kmo’s verdedigen tijdens het uitwerken van normen.

Bekijk de site van NA Verlichting en krijgt u meer informatie over geplande toekomstige evenementen. Via de verschillende rubrieken kan u ook praktische aanbevelingen, publicaties en andere nuttige links raadplegen. U kan tevens contact met ons opnemen, mocht u de informatie die u zoekt niet vinden.

Publicaties Normen

Contacteer ons

Arnaud Deneyer
Bertrand Deroisy
Véronique Vanwelde

02 655 77 11 Proefstation
NA Verlichting
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Verlichting