Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Normen-Antenne Geotechniek

De Normen-Antenne (NA) ‘Geotechniek’ heeft als doel om de sector te informeren over de evoluties inzake het Europese normalisatieproces en technische ondersteuning te verlenen rond de inhoud en de toepassing van geotechnische normen.

Er werden de laatste decennia nl. heel wat normen ontwikkeld en dit op het gebied van het ontwerp, de uitvoeringstechnieken, de grondonderzoeksmethoden en testmethoden, alsook de toegepaste materialen zoals beton, grout, soilmix, geokunststoffen ...

Via deze weg zal u steeds een up-to-date overzicht hebben van de geldende normen en kan u zich via de verschillende rubrieken informatie vinden omtrent het verschijnen van nieuwe normen, initiatieven, publicaties en evenementen. Van een aantal normen zullen er ook verduidelijkende fiches of aanvullende documenten opgesteld worden en deze zullen hier te downloaden zijn.

De NA biedt daarenboven technische ondersteuning aan bedrijven die vragen hebben over de interpretatie, de toepassing of de implementatie van bepaalde normen.

Ontstaan van de normen

Het overgrote deel van de normen die betrekking hebben op geotechniek in de ruime zin van het woord, worden op Europees niveau opgesteld onder de bevoegdheid van de CEN (European Commission for Standardization). De Technische Commissies (TC’s) die bevoegd zijn voor het opstellen van geotechnische normen zijn de volgende:

Na publicatie van de veelal Europese normen (EN of in bepaalde gevallen EN ISO) worden deze normen omgezet in Belgische normen. Om deze normen werkbaar te maken voor de praktijk worden er aanvullende publicaties opgesteld in de vorm van infofiches, rapporten, richtlijnen ... Dit gebeurt door verschillende actoren zoals WTCB, BGGG, IE-net, BGS, OCW ...

Zowel de gepubliceerde normen als de aanvullende publicaties, zijn terug te vinden in de rubriek ’Normen’. De opdeling van deze informatie is volgens de Technische Commissies van de CEN. De rubriek ’Nieuwe initiatieven’ geeft een overzicht van de lopende initiatieven die kunnen leiden tot nieuwe normen.

Het WTCB volgt al deze initiatieven van nabij op en waakt over de coherentie van de verschillende nieuwe publicaties alsook de conformiteit ervan met geldende normen.

Normen

CEN/TC 250/SC7 - Eurocode 7 - Geotechnisch Ontwerp
NBN EN 1997-1: 2005 Deel 1 – Algemene regels (3) (12) Download
NBN EN 1997-1 ANB: 2014 Deel 1 – Algemene regels – Nationale Bijlage (3) (12)  
NBN EN 1997-1/A: 2014 Deel 1 – Algemene regels – Amendement 1    
NBN EN 1997-2: 2017 Deel 2 – Grondonderzoek en beproeving (1) (2) Download
NBN EN 1997-2 ANB: 2013 Deel 2 – Grondonderzoek en beproeving – Nationale bijlage (1) (2)  

CEN/TC 288 - Uitvoering van bijzondere geotechnische werken
NBN EN 1538: 2010 + A1: 2015 Diepwanden (8) (14) Download
NBN EN 1537:2013 Grondankers    
NBN EN 1536: 2010 + A1: 2015 Boorpalen (4) (5) Download
NBN EN 12063: 1999 Damwanden (9)  
NBN EN 12699: 2015 Verdringingspalen (10) Download
NBN EN 12715: 2000 Grouting (Spuitcement)    
NBN EN 12716: 2001 Jet grouting (Hogedruk spuitmortel) (13)  
NBN EN 14199: 2015 Micropalen   Download
NBN EN 14490: 2010 Grondvernageling    
NBN EN 14475: 2006 Gewapende ophogingswerken    
NBN EN 14679: 2005 Diepmengen (6) (7) (11)  
NBN EN 15237: 2007 Verticale drainage    
NBN EN 14731: 2005 Grondverbetering door dieptrillen    

CEN/TC 341 en ISO/TC 182 - Geotechnisch onderzoek en beproeving
NBN EN ISO 14688-1: 2002 + A1: 2013 NBN EN ISO 14688-2: 2004 + A1: 2013 NBN EN ISO 14689-1: 2003 NBN EN ISO 17628: 2015
NBN EN ISO 17892-1: 2014 NBN EN ISO 17892-2: 2014 NBN EN ISO 17892-3: 2016 NBN CEN ISO/TS 17892-4: 2004
NBN CEN ISO/TS 17892-5: 2004 NBN CEN ISO/TS 17892-6: 2004 NBN CEN ISO/TS 17892-7: 2004 NBN CEN ISO/TS 17892-8: 2004
NBN CEN ISO/TS 17892-9: 2004 NBN CEN ISO/TS 17892-10: 2004 NBN CEN ISO/TS 17892-11: 2004 NBN CEN ISO/TS 17892-12: 2004
NBN EN ISO 18674-1: 2015 NBN EN ISO 22282-1: 2012 NBN EN ISO 22282-2: 2012 NBN EN ISO 22282-3: 2012
NBN EN ISO 22282-4: 2012 NBN EN ISO 22282-5: 2012 NBN EN ISO 22282-6: 2012 NBN EN ISO 22475-1: 2006
CEN ISO/TS 22475-2: 2006 CEN ISO/TS 22475-3: 2007 NBN EN ISO 22476-1: 2012 NBN EN ISO 22476-2: 2005 + A1: 2011
NBN EN ISO 22476-3: 2005 + A1: 2001 NBN EN ISO 22476-4: 2012 NBN EN ISO 22476-5: 2012 NBN EN ISO 22476-7: 2012
NBN CEN ISO/TS 22476-10: 2012 NBN CEN ISO/TS 22476-11: 2017 NBN EN ISO 22476-12: 2012 NBN EN ISO 22476-15: 2016

CEN/TC 189 en ISO/221 - Geokunststoffen
NBN EN 13249: 2016 NBN EN 13250: 2016 NBN EN 13251: 2016 NBN EN 13252: 2016
NBN EN 13253: 2016 NBN EN 13254: 2016 NBN EN 13255: 2016 NBN EN 13256: 2016
NBN EN 13257: 2016 NBN EN 13265: 2016 NBN EN 15381: 2008 NBN EN ISO 10319: 2015
NBN EN ISO 12236: 2007 NBN EN ISO 13433: 2007 NBN EN ISO 11058: 2010 NBN EN ISO 12956: 2010
NBN EN ISO 12958: 2010 NBN EN ISO 9864: 2005 NBN EN ISO 10772: 2007 NBN EN ISO 12957-1: 2005
NBN EN ISO 12957-2: 2005 NBN EN ISO 13431: 2999 NBN EN 13738: 2005 NBN EN 14574: 2015
NBN EN 13719: 2016 NBN EN ISO 10318-1: 2015 NBN EN ISO 10318-2: 2015 NBN EN 12226: 2012
NBN EN 13361: 2013 NBN EN 13362: 2013 NBN EN 13491: 2013 NBN EN 13493: 2013
NBN EN 13492: 2013 NBN EN 15382: 2013    

Aanvullende publicaties

(1) BGGG Standaardprocedures voor geotechnisch onderzoek: Algemene bepalingen
Status: wordt opgenomen in de eerstvolgende revisie van de NBN EN 1997-2 ANB.
(2) BGGG Standaardprocedures voor geotechnisch onderzoek: Sonderingen. Deel 1: planning, uitvoering en rapportering
(3) WTCB WTCB-Rapport nr. 19 : Richtlijnen voor de toepassing van de Eurocode 7 in België volgens de NBN EN 1997-1 ANB Deel 1: het grondmechanische ontwerp in uiterste grenstoestand (UGT) van axiaal belaste funderingspalen op basis van statische sonderingen (CPT's) (herziening van Rapport nr. 12)
Status: wordt opgenomen in de eerstvolgende revisie van de NBN En 1997-1 ANB.
(4) WTCB Infofiche 56.03 : Palenwanden. Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalen)
(5) WTCB Infofiche 56.04 : Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken
(6) WTCB Infofiche 56.05 : "Soil mix" -wanden. Type 1 : wanden opgebouwd uit kolommen
(7) WTCB Infofiche 56.06 : "Soil mix" -wanden. Type 2 : wanden opgebouwd uit panelen
(8) Huybrechts N. en Van Lysebetten G. Uitvoering van diepwanden
(9) Huybrechts N. en Van Lysebetten G. Uitvoering van stalen damwanden
(10) Huybrechts N., De Vos M. en De Cock F. Paalfunderingen (reeks WTCB-Infofiches nr. 67)
(11) SBRCURnet, WTCB Handboek soilmix-wanden. Ontwerp en uitvoering
(12) Huybrechts N., De Vos M., Bottiau M. en Maertens L. National Report – Desing of piles – Belgian Practice
(13) Langhorst O., Maertens J. en De Vleesschauwer P. State-of-the-art jetgrouting
(14) ABEF, FABA, Fedbeton, WTCB Betonspecificaties van diepwanden

Bijkomende aanvullende publicaties

Nieuwe initiatieven op niveau van CEN / ISO

CEN/TC 288 Uitvoering van bijzonder geotechnische werken
WI 00288023 WI 00288024 WI 00288027 CEN TC288/WG20
CEN TC288/WG21      
       
CEN/TC 341 / ISO/TC 182 Geotechnisch onderzoek en beproeving
WI 105 / 22476-11 WI 099 / 22476-9 WI 109 / 22476-10 WI 106 / prEN ISO 22477-1
WI 076 / 17892-4 WI 077 / 17892-5 WI 078 / 17892-6 WI 115 / 17892-7
WI 116 / 17892-8 WI 117 / 17892-9 WI 111 / 17892-10 WI 112 / 17892-11
WI 113 / 17892-12 WI 108 / (22477-4) WI 059 / 22477-10 Revision EN ISO 14688-1
(ISO lead)
Revision EN ISO 14688-2
(ISO lead)
Revision EN ISO 14689-1
(ISO lead)
EN ISO 18674-2 (ISO lead) EN ISO 18674-3 (ISO lead)
EN ISO 22477-5 (ISO lead) Revision EN ISO 22475-1
(ISO lead)
   
       
CEN/TC 396 Grondwerken
prEN 16907-1 prEN 16907-2 prEN 16907-3 prEN 16907-4
prEN 16907-5 prEN 16907-6 CEN/TC 396/WG1/TG2 CEN/TC 396/WW1/TG3
       
CEN/TC 189 en ISO 221 - Geokunststoffen
WI 00189224 WI 00189223/ prEN 14576 rev WI 00189225 WI 00189172/ prEN 16994
WI 00189194/ prEN 13362 WI 00189195/ prEN 13491 WI 00189196/ prEN 13361 WI 00189197/ prEN 13493
WI 00189198/ prEN 15382 WI 00189202/ prEN 16993 WI 00189203/ prEN 13492 WI 00189208/ FprEN ISO 9863-1 (ISO lead)
WI 00189252/ prEN ISO 13426-1 rev (ISO lead) WI 00189253/ prEN ISO 12957-1 rev (ISO lead) WI 00189178/ prEN ISO 12957-2 rev WI 00189236/ prEN ISO 12956 rev (ISO lead)
WI 00189254/ prEN ISO 12958 rev (ISO lead) WI 00189256/ prEN ISO 11058 rev (ISO lead) WI 00189173/ prEN ISO 13438 rev (ISO lead) WI 00189237/ prEN ISO 10320 rev (ISO lead)
WI 00189255/ prEN ISO 10722 rev (ISO lead) WI 00189205/ prEN 15381 rev WI 00189201 WI 00189193/ prEN 14150 rev
WI 00189238 WI 00189239 WI 00189161/ prEN 12224 rev WI 00189162/ prEN 12447 rev
WI 00189199 WI 00189200 WI 00189206/ prEN 12225 rev WI 00189220/ prEN 14414 rev
WI 00189221/ prEN 14415 rev WI 00189222/ prEN 14575 rev WI 00189164/ prEN ISO 13437 rev  

Nieuwe initiatieven op Belgisch niveau

Richtlijnen voor de toepassing van EC7 in België – Het grondmechanisch ontwerp van kerende constructies: beschoeiingen

Status: methode voorgesteld ter gelegenheid van de BGGG Thema-avonden "Ontwerp van  beschoeiingen en grondankers" op 19/03/2015 (NL) & 02/04/2015 (F). Principes van het document zijn goedgekeurd door de NBN E25007 commissie, met uitzondering van de informatieve bijlage 1 die nog aangepast zal worden.

Richtlijnen voor de toepassing van EC7 in België – Het grondmechanisch ontwerp van grondankers en micropalen op trek

Status: methode voorgesteld ter gelegenheid van de BGGG Thema-avonden "Ontwerp van beschoeiingen en grondankers" op 19/03/2015 (NL) & 02/04/2015 (F). Principes van de methodiek goedgekeurd door NBN E25007, met uitzondering van de modelfactoren die nog aangepast/verhoogd zullen worden.

Richtlijnen voor de toepassing van EC7 in België – Het grondmechanisch ontwerp van ondiepefunderingen

Status: draft document ligt ter discussie voor bij NBN E25007
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Geotechniek