Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Constructieve Eurocodes
  4. Publicaties en normen
  5. Andere publicaties

Andere publicaties

ALGEMEEN EUROCODES

Collectie Guide Eurocode (FR) Collectie Guide Eurocode (FR)
CSTB

Online kopen

De collectie 'Guide Eurocode' van het 'CSTB' (Frankrijk) geeft aan de bouwprofessionelen praktische hulpmiddelen met betrekking tot de conceptie en berekeningsmethoden van structuren volgens de Eurocodes.


Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproductenEen gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten
FOD Economie, 2012

Download PDF Download

De 'BouwproductenRichtlijn' wordt onlangs door de 'BouwproductenVerordening' vervangen. De gevolgen van deze wijziging worden in dit FOD Economie document uitgelegd.


Gewapend beton - berekening volgens NBN B 15-002 (1999)Gewapend beton - berekening volgens NBN B 15-002 (1999)
Luc Vanhooymissen, Marc Spegelaere, Ann Van Gysel, Willy De Vylder
Academia Press
ISBN : 90 382 0412 4


Les Eurocodes - Conception des bâtiments et des ouvrages de génie civil Les Eurocodes - Conception des bâtiments et des ouvrages de génie civil
J. Moreau de Saint-Martin, J-A. Calgaro
Editions Le Moniteur
2005
ISBN : 2-281-11260-8

Voorstelling van het geheel van Eurocodes die de harmonisatie van de ontwerp- en berekeningsregels in de Europese Unie als doel hebben en bijdragen tot het creëren van één markt voor constructies en burgerlijke bouwwerken.


Special Issue : Eurocodes
Proceedings of the ICE Civil Engineering
2001/11, vol. 144, Special Issue n° 2, 64 p.
11 art.

Hoe en waarom ... de Eurocodes ?
Download PDF S. Schaerlaekens (WTCB)
BIN Revue n° 5/2000

Introduction aux EurocodesIntroduction aux Eurocodes
J. Calgaro
Edition Eyrolles
1996, 200 bl.
ISBN: 2 85978 264 8


EUROCODES 0 et 1

Designers' Guide to EN 1990 - Eurocode: Basis of structural designIn de reeks "Designers' Guides to the Eurocodes" : Designers' Guide to EN 1990 - Eurocode: Basis of structural design
H. Gulvanessian, J-A. Calgaro, M. Holický
Gepubliceerd door Thomas Telford Publishing
2002, 192 bl.
ISBN: 0 7277 3011 8

Het eerste boek van een reeks die gewijd wordt aan de Eurocodes in het EN-stadium... Om de basisprincipes van de Eurocodes, voorgesteld in de Eurocode 0, beter te begrijpen. Met rekeningsvoorbeelden.

Designers’ Handbook to Eurocode 1 - Part 1 : Basis of DesignIn de reeks ‘Eurocode Design Handbooks’ : Designers’ Handbook to Eurocode 1 - Part 1 : Basis of Design
H. Gulvanessian, M. Holick
Gepubliceerd door
Thomas Telford Publishing, Thomas Telford Services Ltd
1 Heron Quay
London E14 4JD
1996, 123 bl.
ISBN: 0 7277 2524 6

BRE Information paper nr. IP 13/98
Eurocode 1. The code for structural loading. Part 1.
Basis of design, dead, imposed, fire, snow and wind loads

J. B. Menzies en H. Gulvanessian
Gepubliceerd voor BRE door
Construction Research Communications Ltd.
151 Rosebery Avenue, London, EC1R 4GB.
1998, 13 bl.
ISBN: 1 8681 240 6

BRE Information paper nr. IP 13/98
Eurocode 1. The code for structural loading. Part 2.
Thermal actions, actions during execution, accidental actions, traffic loads on bridges, actions in silos and tanks, and actions induced by cranes and machinery.

J. B. Menzies en H. Gulvanessian
Gepubliceerd voor BRE door
Construction Research Communications Ltd.
151 Rosebery Avenue, London, EC1R 4QX.
1998, 8 bl.
ISBN: 1 8681 241 4

EUROCODE 2

Calcul des structures en béton soumises à incendieCalcul des structures en béton soumises à incendie
Gepubliceerd door het CSTB
Infos

Het doel van deze Eurocode gids is de gebruiker te helpen de werking van het vuur op de betonnen structuren te bepalen. Drie methodes voor de berekening van betonnen structuren worden voorgesteld afkomstig uit bijlage B van de EN 1992-1-2 (Eurocode 2, deel 1-2). Deze methodes worden begeleid met voorbeelden en instrumenten die noodzakelijk zijn voor hun toepassing.

Teneinde de berekening te vergemakkelijken, geeft de gids in detail de berekening van de noodzakelijke coëfficiënten weer en duidt de wijze aan waarop er rekening mee moet gehouden worden. Hij beschrijft de principes van de berekening, geeft hiervan praktische voorbeelden van toepassingen en reikt tools aan die toelaten sommige berekeningen niet meer te moeten uitvoeren. Het hoofddoel is de gebruiker toe te laten de warmteweerstandscapaciteiten te bepalen van sommige elementen van een betonnen structuur, volgens verschillende benaderingen voorgesteld door de norm NF EN 1992-1-2 van oktober 2005 (Eurocode 2 : Berekening van betonnen structuren - Deel 1-2 : Algemene regels – Berekening van het brandgedrag) en van zijn Nationale Bijlage van oktober 2007.


Worked Examples Worked Examples
the European Concrete Plateform ASBL
Jean-Pierre Jacobs
8 Voltastraat
1050 Brussels
2008, 120 p.

Download PDF Download

FOREWARD The introduction of Eurocodes is a challenge and opportunity for the European cement and concrete industry. These design codes, considered to be the most advanced in the world, will lead to a common understanding of the design principles for concrete structures for owners, operators and users, design engineers, contractors and the manufacturers of concrete products. The advantages of unified codes include the preparation of common design aids and software and the establishment of a common understanding of research and development needs in Europe. As with any new design code, it is important to have an understanding of the principles and background, as well as design aids to assist in the design process. The European cement and concrete industry represented by CEMBUREAU, BIBM and ERMCO recognised this need and set up a task group to prepare two documents, Commentary to EN 1992 and Worked Examples to EN 1992. The Commentary to EN 1992 captures te background to the code and Worked Examples to EN 1992 demonstrates the practical application of the code. Both the documents were prepared by a team led by Professor Giuseppe Mancini, Chairman of CEN TC 250/SC2 Concrete Structures, and peer reviewed by three eminent engineers who played a leading role in the development of the concrete Eurocode: Professor Narayanan, Professor Spehl and Professor Walraven. This is an excellent example of pan-European collaboration and BIBM, CEMBUREAU and ERMCO are delighted to make these authoritative documents available to design engineers, software developers and all others with an interest in promoting excellence in concrete design throughout Europe. As chairman of the Task Group, I would like to thank the authors, peer reviewers and members of the joint Task Force for working efficiently and effectively in producing these documents. Dr Pal Chana Chairman, CEMBUREAU/BIBM/ERMCO TF 5.5: Eurocodes

Commentary on EC2Commentary on EC2
the European Concrete Plateform ASBL
Jean-Pierre Jacobs
8 Voltastraat
1050 Brussels
2008, 168 p.

Download PDF Download

FOREWARD The introduction of Eurocodes is a challenge and opportunity for the European cement and concrete industry. These design codes, considered to be the most advanced in the world, will lead to a common understanding of the design principles for concrete structures for owners, operators and users, design engineers, contractors and the manufacturers of concrete products. The advantages of unified codes include the preparation of common design aids and software and the establishment of a common understanding of research and development needs in Europe. As with any new design code, it is important to have an understanding of the principles and background, as well as design aids to assist in the design process. The European cement and concrete industry represented by CEMBUREAU, BIBM and ERMCO recognised this need and set up a task group to prepare two documents, Commentary to EN 1992 and Worked Examples to EN 1992. The Commentary to EN 1992 captures te background to the code and Worked Examples to EN 1992 demonstrates the practical application of the code. Both the documents were prepared by a team led by Professor Giuseppe Mancini, Chairman of CEN TC 250/SC2 Concrete Structures, and peer reviewed by three eminent engineers who played a leading role in the development of the concrete Eurocode: Professor Narayanan, Professor Spehl and Professor Walraven. This is an excellent example of pan-European collaboration and BIBM, CEMBUREAU and ERMCO are delighted to make these authoritative documents available to design engineers, software developers and all others with an interest in promoting excellence in concrete design throughout Europe. As chairman of the Task Group, I would like to thank the authors, peer reviewers and members of the joint Task Force for working efficiently and effectively in producing these documents. Dr Pal Chana Chairman, CEMBUREAU/BIBM/ERMCO TF 5.5: Eurocodes

Designers’ Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2 Eurocode 2: Design of Concrete Structures. General rules and rules for buildings and structural fire designIn de reeks "Designers' Guides to the Eurocodes" : Designers’ Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2 Eurocode 2: Design of Concrete Structures. General rules and rules for buildings and structural fire design
R. S. Narayanan, A. Beeby
Gepubliceerd door Thomas Telford Publishing
2005, 218 bl.
ISBN: 07277 3105 X

Deze gids omvat de in situ gegoten structuren en de geprefabriceerde, in normaal of lichtgewicht beton, ongewapend, gewapend en voorgespannen. Meerdere onderdelen in het ENV-stadium werden verzameld in deze publicatie, met een groot aantal ontwerphulpmiddelen en opgeloste voorbeelden.

Design Aids for Eurocode.Design Aids for Eurocode.
Gepubliceerd door
E & FN Spon, an imprint of Chapman and Hall
2-6 Boundary Row
London SE1 8HN, UK
1997, 244 bl.
ISBN: 0 419 21190 X

Dit handboek is een uitgave op gezamenlijk initiatief van de betonverenigingen van Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Het boek bevat veel uitgewerkte tabellen en rekenvoorbeelden.

Nationale of internationale voorschriften voor betonconstructies ?
NBN B15-002, de Belgische oplossing.
Em. Prof. ir. H. Lambotte
Cement 1998/1

Nieuwe Belgische Norm Berekening van betonconstructies NBN B15-002
Em. Prof. ir. H. Lambotte
Bouwkroniek 25 oktober 1996

Reinforced Concrete Design to Eurocode 2
W. H. Mosley, R. Hulse & J. H. Bungey
1996, 440 bl.
ISBN: 0 333 60878 X

Designers' Handbook to Eurocode 2 Part 1.1 : Design of concrete structuresIn de reeks Eurocode Design Handbooks: Designers' Handbook to Eurocode 2 Part 1.1 : Design of concrete structures
A. W. Beeby, R. S. Narayanan
Gepubliceerd door Thomas Telford Publishing
1995, 242 bl.
ISBN: 0 7277 1668 9

Béton armé. Application de l'Eurocode 2.
R. Nicot
Gepubliceerd door
Eyrolles, 2001, 212 p.
ISBN: 2 7298 0481 1

Ontworpen en opgesteld in functie van de Europese experimentele norm, bundelt dit werk de theorie, de proefresultaten en de toepassingsvoorbeelden. Het bevat talrijke van maten voorziene tekeningen. De aangenomen algoritmestijl noopt het gebruik van de informatica.

EUROCODE 3 et 4

Traité de Génie Civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Volume 10. Construction métallique. Notions fondamentales et méthodes de dimensionnement. (Nouvelle édition revue et adaptée aux nouvelles normes de structures)
Hirt (M.); Bez (R.); Nussbaumer A.
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes
2006, 512 p.
ISBN: 2-88074-646-9

Designers' Guide to EN 1994-1-1 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structuresIn de reeks Designers' Guides to the Eurocodes: Designers' Guide to EN 1994-1-1 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
R. P. Johnson and D. Anderson
Gepubliceerd door Thomas Telford Publishing
2004, 248 bl.
ISBN: 0 7277 3151 3

In de reeks Designers' Guides to the Eurocodes: Designers' Guide to EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures - General rules and rules for buildings
L. Gardner and D. Nethercot
Gepubliceerd door Thomas Telford Publishing
2004, 184 bl.
ISBN: 0 7277 3163 7

Ultimate Limit State Design of Steel Plated Structures
J.K. Paik
2003, 544 p.
John Wiley and Sons Ltd
ISBN: 0 471 48632 9

Traité de Génie Civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Volume 11. Charpentes métalliques - Conception et dimensionnement des halles et bâtiments.
Crisinel (M.); Hirt (M.A.).
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes
2001, 715 p.

Design handbook for braced composite steel-concrete buildings according to EC4
J. B. Schleigh, J. Mathieur, Y. Conan
Gepuliceerd door ECCS-CECM-EKS (in verschillende talen)
2000, n° 96, 212 bl.

Staal-beton structuren in gebouwen volgens NBN ENV 1994-1-1 (Eurocode 4)
Antwerpen, Ingenieurshuis - K VIV
Januari-Maart 1999

Construction métallique et mixte acier-bétonDe APK ('Association pour la Promotion de l’Enseignement de la Constructon Acier' d.i. een Franse vereniging ter bevordering van het onderwijs op gebied van staalbouw) heeft twee werken gepubliceerd die gezamenlijk de Eurocodes 3 en 4 behandelen. De gemeenschappelijk titel van de boeken is:
"Construction métallique et mixte acier-béton"
De twee delen zijn :
Deel 1 : Calcul et dimensionnement selon les Eurocodes 3 et 4
Deel 2 : Conception et mise en oeuvre

Ze zijn in het Frans geschreven en uitgegeven in 1996 door:
Eyrolles
61, Bld Saint-Germain
FR - 75240 Paris Cedex 05
ISBN: 2 212 10152 X pour le volume 1
ISBN: 2 212 10153 8 pour le volume 2

In de reeks 'Eurocode Design Handbooks': Designer's Handbook to Eurocode 4 Part 1.1: Design of composite steel and concrete structures
R. P. Johnson and D. Anderson
Gepubliceerd door Thomas Telford Publishing
1993, 182 bl.
ISBN: 0 7277 1690 5

Calcul des structures métalliques selon l'Eurocode 3
J. Morel
Edition Eyrolles
1993, 336 p.
ISBN: 2 212 11819 8

Het 'Staalinfocentrum' kan u een uitgebreide lijst met referenties bezorgen:
Zelliksesteenweg 12
B-1082 Brussel
tel. 02/509.15.01
fax. 02/511.12.81

EUROCODE 5

Mede door financiële steun van de Europese Gemeenschap is het STEP (Structural Timber Education Programme) programma opgericht met als doel het voorzien van achtergrondinformatie en uitleg bij het gebruik van Eurocode 5. Momenteel zijn twee STEP boeken afgewerkt:

Timber Engineering STEP 1 : "Basis of design, material properties, structural components and joints."

Timber Engineering STEP 2 : "Design – Details and structural systems."
Voor educatieve doeleinden is ook een di-collectie beschikbaar die de boeken en Eurocode 5 illustreert. In België worden de STEP-boeken verdeeld door het:

Opleidingscentrum Hout
Steenweg op Alsemberg 830
B – 1180 Brussel
tel: 02/332.23.63
fax: 02/332.05.50

Eurocode 5 : Calcul des structures en bois - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments.
Editions Eyrolles, 1996
ISBN: 2-212-10017-5

Dit boek bevat het deel 1-1 van Eurocode 5 en het Franse overeenkomstige NTD, onder een praktisch formaat.

Berekening brandweerstand van houten balken volgens EC5 - delen 1 en 2
P. Van den Bossche
NVBB Magazine, nr. 141, Juni 1998

EUROCODE 6

Infosessie: "Innoverend metselwerk"Infosessie: "Innoverend metselwerk"
Federatie van algemene bouwaannemers - Kortrijk 26/04/2016 - Geel 03/05/2016

Download PDF Infosessie: "Innoverend metselwerk"
  • Innoverend metselwerk - Drijfveren, tendensen en effecten. Sara Korte - WTCB
  • Optimalisering van de bouwdetails. Jörg Wijnants - WTCB
  • Voorstellingen door fabrikanten : Innoverend metselwerk - overzicht van evoluties en innovaties
    Ploegsteert/Verbo, Wienerberger, Roosens Beton/Febe, Xella, Isohemp, Weber-Belgium, Plakabeton

Ontwerpen en dimensioneren van steenconstructies (27) : Druksterkte van metselwerk volgens Eurocode 6 - vergelijkende proeven.
Cement, vol. 58, n° 2, Maart 2006, p. 94-97

Dragend Metselwerk. Ontwerp, berekening en uitvoering volgens Eurocode 6Het boek ‘Dragend Metselwerk. Ontwerp, berekening en uitvoering volgens Eurocode 6’.
Het is een collectief werk onder de redactie van ir. O. Pfeffermann, voorzitter van de Commissie ‘Metselwerk’ van het NBN. Het boek wordt uitgegeven door de uitgeverij:

KLUWER Editorial.
Kouterveld 2
B – 1831 Diegem
tel: 02/719.16.96
fax: 02/719.15.19
ISBN: 9067 168300

Maconnerie armée selon Eurocode 6
Constructif, 2002, vol. 15, n° 39, p.98-99

EUROCODE 7

In de reeks "Designers' Guides to the Eurocodes" : Designers' Guide to EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnical design - General rules
R. Frank, C. Bauduin, R. Driscoll, M. Kavvadas, N. Krebs Ovesen, T. Orr, B. Schuppener
Gepubliceerd door Thomas Telford Publishing
2004, 232 bl.
ISBN: 0 7277 3154 8

Ontwerp van axiaal belaste palen volgens de Eurocode
C. Bauduin
Geotechniek, 2001, vol. 5, n° 4, p. 65-72

Eurocode 7 : Geotechnisch ontwerp
De norm, de kunde, de praktijk

Prof. ir. C. Bauduin
Gepubliceerd in juni 2000 door :

Technologisch Instituut vzw.
Desguinlei 214
B-2018 Antwerpen 1
tél.: 03/216.09.96
fax: 03/216.06.89
e-mail: info.ti@ti.kviv.be

Cursus die werd gegeven aan de KVIV op 14 en 22 juni 2000 (Antwerpen).

Geotechnical Desigh to Eurocode 7Geotechnical Desigh to Eurocode 7
Trevor L. L. Orr and Eric R. Farell
Editeur: Springer-Verlag London, 1999 - 166 p.
ISBN: 1-85233-038-4

Eurocode 7 : a commentaryEurocode 7 : a commentary
B. Simpson, R. Driscoll
Gepubliceerd voor BRE door
Construction Research Communications Ltd.
151 Rosebery Avenue, London EC1R 4QX.
1998 - 179 p.
ISBN: 1 86081 226 0

Comparaison des coefficients de sécurité pour les pieux sous charges axiales.
R. Frank
Revue Française de Géotechnique, 1997, n° 81, p. 27-32

EUROCODE 8

Richtlijnen voor de effecten van aardbevingen (in het Frans)Richtlijnen voor de effecten van aardbevingen (in het Frans):

Effets du séisme sur les structures en éléments industrialisés en béton
Effets du séisme sur les murs de maisons à ossature en bois
Effets du séisme sur les structures métalliques
Renforcement du bâti existant vis-à-vis de l'action sismique
Effets du séisme sur les bâtiments contreventés par des murs en maçonnerie chaînée

Het CSTB stelt 5 richtlijnen voor die gewijd zijn aan de berekening van de structuren volgens Eurocode 8, voor de in de praktijk meest voorkomende gevallen, voor verschillende gebouwtypes. Deze richtlijnen werden opgesteld met de steun van, de meest erkende, specialisten van de aardschokbestendige bouwkunde in Frankrijk.

De inhoud van deze richtlijnen:
Designers' Guide to EN 1998-1 and 1998-5 
Eurocode 8: Design Provisions for Earthquake Resistant StructuresIn de reeks "Designers' Guides to the Eurocodes" : Designers' Guide to EN 1998-1 and 1998-5
Eurocode 8: Design Provisions for Earthquake Resistant Structures
M. N. Fardis, E. Carvalho, A. Elnashai, E. Faccioli, P. Pinto and A. Plumier
Gepubliceerd door Thomas Telford Publishing
2005, 279 bl.
ISBN: 0 7277 3348 6

Alle seismische ontwerpaspecten zijn in deze gids omvat. Deze geeft duidelijke indicaties in de vorm van hulpmiddelen bij het ontwerp, indicaties voor de keuze van de berekeningsmethode en opgeloste voorbeelden.

Dit boek geeft eveneens grondslagsuitleg aan de ontwerper om hem te helpen de reflecties en doelstellingen te begrijpen die geleid hebben tot de redactie van de normen.

Guide Technique Parasismique Belge pour Maisons Individuelles
C. Doneux, A. Plumier, V. Caporaletti, F. Ferrario et D. Stoica
Universiteit Luik, Département Mécanique et Structures

Men vindt er een samenvatting van de studie aan de hand waarvan het principe en kwantitatieve waarden van de paraseismische bouwtechnische maatregelen, aangepast aan de Belgische seismische context, konden worden opgesteld.
De gids geeft voorts voorbeelden van redelijke bouwtechnische bepalingen, die de gebruikelijke bouwpraktijk nauwelijks wijzigen en vrij goedkoop zijn.
Zich bewust van de geringe seismiciteit op het Belgische grondgebied, heeft de researchploeg haar aandacht toegespitst op een geheel van bouwtechnische details die de bestandheid tegen aardbevingen van de gewone bouwwerken, voor dewelke normaliter geen specifieke dimensioneringsberekeningen worden gemaakt, moeten verbeteren.

Dit document is de vrucht van het werk van de 'Groupe Sismique' van de Universiteit Luik gefinancieerd door de 'Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden' (DWTC, die nu het Federaal Wetenschapsbeleid is) en de Europese Unie.
De auteurs van het document zijn : Dr. ir. C. Doneux, Professor A. Plumier, ir. V. Caporaletti, Dr. Ir. F. Ferrario en Dr. ir D. Stoica, van het Département M&S van de Universiteit Luik.

Dit document kan men onder PDF-formaat downloaden van de site van de ULg (tekst in het Frans).

Guide AFPS "Conception parasismique des bâtiments"
Gepubliceerd door AFPS (Association Française du Génie Parasismique)
2002, Paris
ISBN: 2-911709-13-6

Seismic resistant Steel StructuresSeismic resistant Steel Structures
F. M. Mazzolani, V. Gioncu
CISM courses n° 420
Gepubliceerd door CISM (International Centre for Mechanical Sciences)
2000, 399 p.
ISBN: 3-211-83329-3

Deze publicatie, die werd gecoördineerd door deskundigen op hun specifiek vakgebied, is gebaseerd op een geavanceerde vakopleidingscursus en bevat de jongste belangrijke resultaten op het gebied van staalconstructies die tegen aardschokken bestand zijn. Vierendertig lezingen werden gebundeld in zeven hoofdstukken handelend over staalconstructies in aardschokgevoelige zones : ontwerpcriteria voor staalconstructies die tegen aardschokken bestand moeten zijn; methode gebaseerd op energetische criteria; ontwerp van skeletconstructies die tegen momenten bestand zijn; ontwerp van vakwerkskelets; composietconstructies die tegen aardschokken bestand zijn; ontwerp van verbindingen. Doelgroep van de lezingen zijn de structurele ingenieurs die betrokken zijn bij het seismisch ontwerp, alsook onderzoekers en postgraduaatstudenten. De tekst wordt geïllustreerd met talrijke diagrammen en grafieken.

Construire parasismiqueConstruire parasismique
M. Zacek
Gepubliceerd door Editions Parenthèses (Eyrolles), Marseille
1996, 340 p.
ISBN: 2-86364-054-2

Seismic design of reinforced concrete and masonry buildingsSeismic design of reinforced concrete and masonry buildings
T. Paulay, J.M.N. Priestley
Gepubliceerd door John Wiley & sons, inc.
1992, 768 p.
ISBN: 0-471-54915-0