Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Fiches Eurocodes

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de publicatiedatum van de Eurocodes, van hun Nationale Bijlagen (ANB) en van de publicatie van de corrigerende documenten (AC = corrigendum en A1 = addendum).

De laatste kolom van de tabel geeft bovendien toegang tot de detailfiches van de Eurocodes opgesteld door de Normen-Antenne Eurocodes.

Deel Nederlandstalige titel Publicatie EN Publicatie ANB Corrigenda (AC)*
Addenda (A1)**
Fiches
NBN EN 1990 : Eurocode 0 : Grondslagen van het constructief ontwerp:
  Grondslagen van het constructief ontwerp sept. 2002 jan. 2013 A1:2006
AC:2010
Download PDF
NBN EN 1991 : Eurocode 1 : Belastingen op constructies:
-1-1 Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht, opgelegde belastingen voor gebouwen sept. 2002 okt. 2005 AC:2009 Fiche EC 1-1-1
-1-2 Algemene belastingen - Belasting bij brand juni 2003 jan. 2009 AC:2013 Fiche EC 1-1-2Fire Design
-1-3 Algemene belastingen - Sneeuwbelasting nov. 2003 2007 AC:2009
A1:2015
Fiche EC 1-1-3
-1-4 Algemene belastingen - Windbelasting nov. 2005 dec. 2010 AC:2010
A1:2010
Fiche EC 1-1-4
-1-5 Algemene belastingen - Thermische belasting jan. 2004 mei 2009 AC:2009 Fiche EC 1-1-5
-1-6 Algemene belastingen - Belasting tijdens uitvoering nov. 2005 dec. 2010 AC:2013 Fiche EC 1-1-6
-1-7 Algemene belastingen - Buitengewone belastingen : stootbelastingen en ontploffingen dec. 2006 feb. 2012

AC:2010
A1:2014

Fiche EC 1-1-7
-2 Verkeersbelasting op bruggen jan. 2004 okt. 2011 AC:2010  
-3 Belastingen veroorzaakt door kranen en machines nov. 2006 okt. 2011 AC:2012  
-4 Silo's en opslagtanks nov. 2006 okt. 2011 AC:2012  
NBN EN 1992 : Eurocode 2 : Ontwerp en berekening van betonconstructies:
-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen feb. 2005 mei 2010 AC:2010
A1:2015
 
-1-2 Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand april 2005 mei 2010 AC:2008  
-2 Bruggen - Regels voor ontwerp en berekening en voor detaillering maart 2006 juli 2014 AC:2008  
-3 Constructies voor keren en opslaan van stoffen nov. 2006 april 2013    
NBN EN 1993 : Eurocode 3 : Ontwerp en berekening van staalconstructies
-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen nov. 2005 dec. 2010 AC:2009
A1:2014
 
-1-2 Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand nov. 2005 dec. 2010 AC:2009  
-1-3 Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde profielen en platen mei 2007 maart 2011 AC:2009  
-1-4 Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvast staal  mei 2007 maart 2011 A1:2014  
-1-5 Algemene regels - Constructieve plaatvelden mei 2007 maart 2011 AC:2009  
-1-6 Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van schaalconstructies aug. 2007 maart 2011 AC:2009  
-1-7 Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste platen dec. 2007 maart 2011 AC:2009  
-1-8 Algemene regels - Ontwerp en berekening van verbindingen nov. 2005 dec. 2010 AC:2009  
-1-9 Algemene regels - Vermoeiing nov. 2005 dec. 2010 AC:2009  
-1-10 Algemene regels - Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting nov. 2005 dec. 2010 AC:2009  
-1-11 Algemene regels - Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten mei 2007 dec. 2010 AC:2009  
-1-12 Algemene regels - Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700 aug. 2007 dec. 2010 AC:2009  
-2 Bruggen juni 2007 maart 2011 AC:2009  
-3-1 Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten mei 2007 maart 2011 AC:2009  
-3-2 Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen mei 2007 maart 2011    
-4-1 Silo's aug. 2007 maart 2011 AC:2009  
-4-2 Opslagtanks aug. 2007 maart 2011 AC:2009  
-4-3 Buisleidingen aug. 2007 maart 2011 AC:2009  
-5 Palen en damwanden aug. 2007 maart 2011 AC:2009  
-6 Kraanbanen dec. 2007 maart 2011 AC:2009  
NBN EN 1994 : Eurocode 4 : Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies:
-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen maart 2005 dec. 2010 AC:2009  
-1-2 Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand maart 2006 dec. 2010 AC:2008
A1:2014
 
-2 Algemene regels en regels voor bruggen maart 2006 maart 2011 AC:2008  
NBN EN 1995 : Eurocode 5 : Ontwerp en berekening van houtconstructies
-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen feb. 2005 juli 2012 AC:2006
A1:2008
A2:2014
Download PDF
-1-2 Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand feb. 2005 juli 2012 AC:2009  
-2 Bruggen  feb. 2005 juli 2012    
NBN EN 1996 : Eurocode 6 : Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
-1-1 Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk maart 2006 mei 2016 AC:2009
A1:2013
 
-1-2 Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand nov. 2005 feb. 2012 AC:2010  
-2 Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk mei 2006 nov. 2010 AC:2009  
-3 Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van ongewapend metselwerk mei 2006 feb. 2012 AC:2009  
NBN EN 1997 : Eurocode 7 : Geotechnisch ontwerp
-1 Algemene regels feb. 2005 feb. 2014 AC:2009
A1:2014
 
-2 Grondonderzoek en beproeving aug. 2007 april 2013 AC:2010  
NBN EN 1998 : Eurocode 8 : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies
-1 Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen feb. 2005 okt. 2011 AC:2009
A1:2013
 
-2 Bruggen maart 2006 jan. 2013 A1:2009
AC:2010
A2:2011
 
-3 Beoordeling en hernieuwing van gebouwen nov. 2005 okt. 2011 AC:2013  
-4 Silo's, opslagtanks en buisleidingen nov. 2006 okt. 2011    
-5 Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten feb. 2005 okt. 2011    
-6 Torens, masten en schoorstenen nov. 2005 okt. 2011    
NBN EN 1999 : Eurocode 9 : Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies
-1-1 Algemene regels dec. 2007 maart 2011 A1:2009
A2:2014
 
-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand aug. 2007 maart 2011 AC:2009  
-1-3 Vermoeiing dec. 2007 maart 2011  A1:2011  
-1-4 Koudgevormde platen aug. 2007 maart 2011 AC:2009
A1:2011
 
-1-5 Schaalconstructies aug. 2007 maart 2011 AC:2009  
* Een corrigendum (AC) is een document waarin de fouten uit een norm verbeterd worden. Alle corrigenda kunnen gratis bij het NBN aangevraagd worden. Het Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft ons de toestemming gegeven om hier ze te publiceren.

** Een addendum (A1) is een document dat de inhoud van normen wijzigt. Dit kan gaan tot het herschrijven of toevoegen van volledige hoofdstukken. De addenda kunnen bij het NBN worden besteld.

Vertaling van de Eurocodes in het Nederlands

De vertaling van de Eurocodes EN 1990 tot en met EN 1999 van het Engels/Frans/Duits naar het Nederlands zal tot stand komen dankzij een samenwerking tussen het NBN (Bureau voor Normalisatie) en NEN (Nederlands Normalisatie-instituut).

Het primaire doel van dit samenwerkingsproject is om een voor België en Nederland geharmoniseerde Nederlandstalige versie van de Eurocodes te verkrijgen. Om het opstellen van een dergelijke versie te vergemakkelijken werd een zgn. vertaallijst opgesteld, die de verplicht te gebruiken vertaling van bepaalde (Engelse) termen bevat.

Vertaallijst (26/10/2013) Vertaallijst (.xls)


Deze vertaallijst is de vrucht van een voor dit project in het leven geroepen Werkgroep, waarin verscheidene gebruikersgroepen van de Eurocodes vertegenwoordigd zijn. Om tot consensus te komen betreffende de te gebruiken (Nederlandstalige) woordenschat, werden de wensen van deze gebruikersgroepen genoteerd c.q. beoordeeld. Telkens werd dat woord (of de uitdrukking) gekozen, dat het duidelijkst is, hoewel de Werkgroep zich bewust is van het feit dat er in de norm termen gebruikt (kunnen) worden die niet elke gebruiker gewend is te hanteren.


ANTENNE-NORMES Eurocodes
Laatste bijwerking van de betrokken pagina : 17-02-2017
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Constructieve Eurocodes
  4. Fiches Eurocodes - Normen-Antenne Constructieve Eurocodes