Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/08/2018

WTCB Home

Normen-Antenne Constructieve Eurocodes

Een van de voornaamste rollen van de NA is de verspreiding van de informatie.

Het doel hiervan is de inhoud van de technische documenten te verklaren in het raam van specifieke vragen over, bijvoorbeeld, een akoestische berekening, brandweerstand, een berekening van een houten loopbrug of een testmethode voor de transmissie van licht en zon doorheen een glazen wand.

Deze verspreiding van informatie gebeurt door:

  • het publiceren van artikels
  • het deelnemen aan conferenties
  • het geven van cursussen
  • het ontwikkelen en regelmatig updaten van een website.

Het is een bron van informatie over de momenteel van kracht zijnde normen, de normen in voorbereiding, de status van de verschillende documenten, de woordenschat, antwoorden op frequent gestelde vragen, referentiewerken/artikels en, in bepaalde gevallen, rekenmodules die toelaten de verschillende normen stap voor stap toe te passen.

Publicaties Eurocodes

Contacteer ons

Gauthier Zarmati
Benoit Parmentier

02 655 77 11 Proefstation
NA Normen-Antenne Constructieve Eurocodes
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Constructieve Eurocodes