Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Thermische isolatie van gebouwen - Belgische en Europese Normen

1 Warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden

De voornaamste normen betreffende de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden (U-waarden) zijn de volgende:

De berekening van de transmissieverliezen van wanden van gebouwen is ook het onderwerp van de nationale norm NBN B 62-002 (2008). Onder andere bevat deze conventies en praktijkregels die toe te passen zijn in de Belgische bouwpraktijk en geldig zijn voor de normale, in België voorkomende, klimaatvoorwaarden van temperatuur en vochtigheid.

2. Koudebruggen

3. Infrarood thermografie

Gebouwthermografie vormt een methode waarmee men de temperatuurverdeling op een deel van het oppervlak van de bouwschil kan visualiseren en weergeven. Deze oppervlakkige temperatuurverdeling kan dienen om thermische onregelmatigheden te detecteren, die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door isolatiegebreken, vocht of luchtinfiltratie in de elementen waaruit de externe gebouwschil bestaat.

Gebouwthermografie wordt omkaderd door verschillende normen:

De kwalificatie van het personeel maakt eveneens het voorwerp uit van verschillende normen:

Wat de thermografie van machines betreft, vermelden we de volgende normen:

4. Andere

 

Update: Februari 2017

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Energie en binnenklimaat
  4. Normen - Normen-Antenne Energie en binnenklimaat
  5. Isolatie - Normen-Antenne Energie en binnenklimaat