Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Reglementeringen inzake verwarming van gebouwen in België

  12 oktober 2010. Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen

Vlaams Gewest

 8 december 2006. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater

Op 3 mei 2013 werd een aantal wijzigingen doorgevoerd in dit besluit - Geconsolideerde versie

Waals Gewest

  29 januari 2009. Besluit van de Waalse Regering tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan

  18 juni 2009. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan

   15 mei 2014. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan

  Officieuze coördinatie van de 3 besluiten (mei 2014 - in het Frans)

Brussels Gewest

  3 juni 2010. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Energie en binnenklimaat
  4. Reglementering - Normen-Antenne Energie en binnenklimaat
  5. Verwarming - Normen-Antenne Energie en binnenklimaat