Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Energieprestatieregelgeving (EP-regelgeving)

1. Europese richtlijn (EPBD: energy performance of buildings directive)

Ingevolge een Europese richtlijn gepubliceerd op 4 januari 2003 (Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen) zijn alle E.U.-lidstaten verplicht een lokale EnergiePrestatieRegelgeving (EP-regelgeving) in te voeren. In België is dit de verantwoordelijkheid van elk van de gewesten.

De revisie van deze Richtlijn werd gepubliceerd op 18 juni 2010

  Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking)

2. Vlaams Gewest

In het Vlaams gewest is de regelgeving over de energieprestatie van gebouwen van toepassing op alle gebouwen (behalve uitdrukkelijk in de regels opgenomen uitzonderingen) voor alle bouw-, wederopbouw en verbouwingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

De huidige EPB-regels zijn ontstaan uit de omzetting van de Europese richtlijn van 19 mei 2010. Deze omzetting is gebeurd door de goedkeuring van het EPB-decreet van 22 december 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005.

Welke EPB-regels nageleefd moeten worden (eisen voor de energieprestatie, EPB-procedure, berekeningswijze) hangt af van de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd.

  Synthesetabellen van de EPB-eisen (03/2016)

Meer informatie: http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de regelgeving over de energieprestatie van gebouwen van toepassing op alle gebouwen (behalve uitdrukkelijk in de regels opgenomen uitzonderingen) voor alle bouw-, wederopbouw en verbouwingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

De huidige EPB-regels zijn ontstaan uit de omzetting van de Europese richtlijn van 19 mei 2010. Deze omzetting is gebeurd door de goedkeuring van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en de Ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen.

Welke EPB-regels nageleefd moeten worden (eisen voor de energieprestatie, EPB-procedure, berekeningswijze) hangt af van de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd.

  Synthesetabellen van de EPB-eisen (03/2016)

Meer informatie : http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/bouwen-en-renoveren/eisen-en-procedures

4. Waals Gewest

In het Waals gewest is de regelgeving over de energieprestatie van gebouwen van toepassing op alle gebouwen (behalve uitdrukkelijk in de regels opgenomen uitzonderingen) voor alle bouw-, wederopbouw en verbouwingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

De huidige EPB-regels zijn ontstaan uit de omzetting van de Europese richtlijn van 19 mei 2010. Deze omzetting is gebeurd door de goedkeuring van het Decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen van 28 november 2013.

Welke EPB-regels nageleefd moeten worden (eisen voor de energieprestatie, EPB-procedure, berekeningswijze) hangt af van de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd.

  Synthesetabellen van de EPB-eisen (03/2016)

Meer informatie : http://energie.wallonie.be/fr/la-reglementation-wallonne-sur-la-peb.html?IDC=7224

5. Productgegevens in de EP-regelgeving

In de EP-regelgeving wordt op verschillende plaatsen gebruik gemaakt van productkarakteristieken. Het is belangrijk dat de leveranciers deze (laten) bepalen volgens de voorgeschreven (test)methoden en ze vervolgens ter beschikking stellen van ontwerpers, verslaggevers, aannemers, enz.

Meer informatie over productgegevens is beschikbaar op http://www.epbd.be/index.cfm?lang=nl

6. Andere landen

Informatie over de EP-regelgeving in andere landen kan gevonden worden op http://www.buildup.eu/

Update: April 2016

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Energie en binnenklimaat
  4. Reglementering - Normen-Antenne Energie en binnenklimaat
  5. Energieprestatie - Normen-Antenne Energie en binnenklimaat