Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/08/2018

WTCB Home

Publicaties

Verwarming

WTCB Publicaties
Dimensionering van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen (vervangt TV 170 en 181 gedeeltelijk).
Delmotte (C.). WTCB-Rapport, BEL, 2016, nr 18, 46 p.
Vloerverwarming met warm water - Dimensionering Texte intégral
Berekening van de warmteverliezen : vervanging van de norm NBN B 62-003 door de norm NBN EN 12831.
Delmotte (C.). WTCB-Dossiers 2015/4.12, 2 p.
Centrale-verwarmingsinstallaties met warm water: evolutie van de normalisatie
Delmotte (C.). WTCB-Dossiers 2014/4.14, 1 p.
Dimensionering van expansievaten. Herziening van de norm NBN EN 12828.
Delmotte (C.). WTCB-Dossiers 2013/4.11, 1 p.
Nieuwe normen voor vloerverwarmingssystemen.
Delmotte (C.). WTCB-Dossiers 2013/2.12, 1 p.
Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (september 2011)
Delmotte (C.). WTCB-Dossiers, BEL, 2011/09, nr 2, Katern 20, 5 p.
Texte intégral
Aanbevolen grootheden, symbolen en eenheden voor de HVAC-sector (verwarming, ventilatie, airconditioning).
Schietecat (J.). WTCB-Dossiers 2011/4.15, 10 p.
Texte intégral
Preventie van de luchtvervuiling, teweeggebracht door centrale-verwarmingsinstallaties : nieuwe regels in het Waalse Gewest.
Delmotte (C.). WTCB-Dossier, BEL, 2009/09, n° 3, Katern 13, 6 p., 7 ref.
Texte intégral
Thermische isolatie van leidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Schietecat (J.); De Cuyper (K.); Delmotte (C.).
WTCB-Dossier, BEL, 2008/12/00, n° 4, Katern 8, 4 p., 4 ref.
Texte intégral
Meten van de warmteafgifte van verwarmingslichamen : Toepassing van de nieuwe norm EN 442.
Schietecat (J.). WTCB Tijdschrift, BEL, 2002/03, n° 1, p. 49-60, 11 ref.
 Texte intégral

Luchtdichtheid van gebouwen

WTCB Publicaties
Luchtdichtheidsmetingen in het kader van de EPB: behandeling van de ventilatievoorzieningen
Delmotte (C.), Loncour (X.). WTCB-Dossiers 2016/2.14, 2 p.
 
Nieuwe regels voor luchtdichtheidstesten in gebouwen.
Delmotte (C.), Mees (C.), Loncour (X.). WTCB-Dossiers 2015/2.16, 5 p.
Texte intégral
Luchtdichtheidsmeting van gebouwen volgens de norm NBN EN 13829: enkele toelichtingen.
Delmotte (C.). WTCB-Dossier, BEL, 2007/03, n° 1, Cahier 6, 4 p., 4 ref.
Texte intégral

Thermische isolatie

WTCB Publicaties
Warmteoverdracht door wanden van gebouwen in contact met de grond : Toepassing van de rekenmethode uit de norm EN ISO 13370.
Schietecat (J.). WTCB-rapport, BEL, 2003, n° 7, 106 p., 15 ref.
Texte intégral

Energieprestatie

WTCB Publicaties
De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen : nieuwe ontwikkelingen in Brussel en Wallonië (update mei 2010).
Delmotte (C.). WTCB-Dossiers, BEL, 2010/06/00, n° 2 Katern 18, 7 p., 10 ref.
Texte intégral
Nieuwe NBN-normen voor de thermische prestatie van gebouwen.
Schietecat (J.). WTCB-Dossier, BEL, 2009/06, n° 2, Katern 12, 3 p., 15 ref.
 Texte intégral
Andere publicaties
Berekening van de zontoetredingsfactor van ‘Zonwering & Beglazing’ combinaties. Vergelijking tussen vereenvoudigde en gedetailleerde genormaliseerde berekeningsmethodes
Lethé (G.), Flamant (G.), 2011/10/27, 14 p.
Texte intégral

Ventilatie

WTCB Publicaties
Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen (vervangt de TV's 192 en 203)
Caillou (S.); Van den Bossche (P.). WTCB, TV 258, 2016, 92 p.
Texte intégral
Berekening van drukverliezen en dimensionering van luchtdistributienetwerken
Delmotte (C.). WTCB-Rapport, BEL, 2014, nr 15, 79 p.
Texte intégral
Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (update : april 2011).
Delmotte (C.). WTCB-Dossier, BEL, 2008/03, n° 1, Katern 1, 4 p.
Texte intégral
Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen : een nieuwe norm.
Delmotte (C.). WTCB-Dossier, BEL, 2005/09, n° 3, Katern 5, 5 p., 5 ref.
 Texte intégral
Luchtdichtheid van ventilatiekanalen.
Delmotte (C.). WTCB Tijdschrift, BEL, 2002/09, n° 3, p. 51-56, 7 ref.
Texte intégral
Ventilatie van woningen - Natuurlijke afvoer.
WTCB Digest, BEL, 1999, n° 7, 7 p.
Texte intégral
Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer.
WTCB Digest, BEL, 1999, n° 6, 7 p.
Texte intégral
Ventilatie van woningen - Inleiding.
WTCB Digest, BEL, 1999, n° 5, 5 p.
Texte intégral
Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen.
De Visscher (P.); Vandaele (L.); Vandermarcke (B.).
Technische voorlichting, BEL, 1997, nr 202, 87 p., 32 ref.
Texte intégral
Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes.
Ingelaere (B.); Uyttenbroeck (J.); Vandaele (L.); Vandermarcke (B.).
Technische voorlichting, BEL, 1994, n. 192, 100 p., 42 ref.
Texte intégral

                           

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Energie en binnenklimaat
  4. Publicaties - Normen-Antenne Energie en binnenklimaat