Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Normen-Antenne Energie en binnenklimaat

De Normen-Antenne ‘Energie en binnenklimaat’ heeft als doel het informeren van kleine- en middelgrote ondernemingen (kmo’s) over de normen en de reglementeringen in de volgende domeinen:

 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid van gebouwen
 • verwarming en koeling
 • ventilatie en luchtkwaliteit
 • schoorstenen.

De verspreiding van informatie gebeurt via verschillende kanalen:

 • publiceren van artikels
 • uitwerken van rekenmodules
 • deelnemen aan cursussen en conferenties
 • beantwoorden van vragen
 • ontwikkelen en actueel houden van een website.

Energieprestaties van gebouwen

Bovenstaande domeinen spelen een grote rol in het terugdringen van het energieverbruik in de bouwsector. Een noodzaak voor onze planeet gezien de uitputting van niet-hernieuwbare energiebronnen en de opwarming van de aarde. In 2002 kondigde de Europese Commissie (EC) een richtlijn af voor de energieprestaties van gebouwen.

In deze context gaf de Europese Commissie het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) de opdracht om een groot aantal normen op te stellen die de rekenmethodes voor de evaluatie van de energieprestaties van gebouwen en technische installaties (verwarming en koeling, productie van sanitair warmwater, ventilatie en verlichting) moeten standaardiseren. In het kader van dit mandaat vaardigt het CEN ook normen uit die richtlijnen bevatten voor de certificatie van de energieprestaties van gebouwen en voor de inspectie van stookketels en airconditioningsystemen.

De energiebesparende voorschriften uit deze normen moeten steeds rekening houden met de algemene voorwaarden voor het binnenklimaat om eventuele negatieve effecten te vermijden zoals ontoereikende ventilatie of oncomfortabele temperaturen.

We worden tegenwoordig dan ook geconfronteerd met een berg nieuwe Europese normen rond energie en binnenklimaat die stuk voor stuk moeten bestudeerd en omgezet worden en toegevoegd worden aan de reglementering.

Naast dit normatieve aspect moet men ook de CE-markering en haar evolutie in acht nemen, evenals de Keymarks, een Europese markering betreffende de verklaringen en attesteringen van de prestaties van producten en toestellen.

Contacteer ons

NA Energie en binnenklimaat
 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Energie en binnenklimaat