Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Fiches normen

Hieronder vindt u fiches met samenvattingen van normen met betrekking tot beton, mortel of granulaten. Daarin worden ook de bijzonderheden van de norm of van de proef beschreven en wordt een vergelijking met de oude Belgische norm of ander referentiedocument gemaakt. De normen waarvoor een fiche werd opgemaakt, worden in de onderstaande tabel vermeld.

Deze tabel wordt regelmatig aangevuld. De volledige lijst van de normen kan worden geraadpleegd op de website van het NBN. Een selectie van 1200 normen is eveneens terug te vinden binnen de rubriek Normen, enkel toegankelijk voor aannemers of houders van een betalend abonnement.

Normnummer NBN Titel in het Nederlands Taal Publicatie-datum Fiche
Beproeving van verhard beton
NBN EN 678 Bepaling van de droge dichtheid van geautoclaveerd cellenbeton FR - EN 1994 Download
NBN EN 679 Bepaling van de druksterkte van geautoclaveerd cellenbeton FR - EN 2005 Download
NBN EN 772-1 Metselsteenproeven - Deel 1 : Bepalen van de druksterkte FR - EN 2011 Download
NBN EN 772-13 Metselsteenproeven - Deel 13 : Bepalen van de schijnbare en absolute droge volumemassa van metselstenen (uitgezonderd natuursteen) FR - EN 2000 Download
NBN EN 772-14 Metselsteenproeven - Deel 14 : Bepalen van het vochtgedrag van betonmetselstenen en van metselstenen van kunststeen FR - EN 2002 Download
NBN EN 1353 Bepaling van het vochtgehalte van geautoclaveerd cellenbeton FR - EN 1997 Download
NBN EN 12390-2 Beproeving van verhard beton - Deel 2 : Vervaardiging en bewaring van proefstukken voor sterkteproeven FR - EN 2009 Download
NBN EN 12390-3 Beproeving van verhard beton - Deel 3 : Druksterkte van proefstukken FR - EN 2009 Download
NBN EN 12390-5 Beproeving van verhard beton - Deel 5 : Buigsterkte van de proefstukken FR - EN 2009 Download
NBN EN 12390-6 Beproeving van verhard beton - Deel 6 : Splijttreksterkte van proefstukken FR - EN 2010 Download
NBN EN 12390-7 Beproeving van verhard beton - Deel 7: Volumemassa van verhard beton FR - EN 2009 Download
NBN EN 12390-8 Beproeving van verhard beton - Deel 8: Indringdiepte van water onder druk FR - EN 2009 Download
CEN/TS 12390-9 Beproeving van verhard beton - Deel 9: Vorst-dooiweerstand- Afschilfering EN - DU 2006 Download
CEN/TS 12390-11 Beproeving van verhard beton - Deel 11: Bepaling van de weerstand van beton tegen het indringen van chloriden d.m.v. unidirectionele diffusie FR - EN - DU 2009 Download
NBN EN 12390-13 Beproeving van verhard beton - Deel 13: Bepaling van de secans-elasticiteitsmodulus bij druk   2014 Download
NBN EN 12504-1 Beproeving van beton in constructies - Deel 1 : Boorkernen - Monsterneming, onderzoek en bepaling van de druksterkte FR - EN 2009 Download
NBN EN 12504-2 Beproeving van beton in constructies - Deel 2 : Niet-destructief onderzoek- Bepaling van de terugslagwaarde FR - EN 2012 Download
NBN EN 12504-3 Beproeving van beton in constructies - Deel 3 : Bepaling van de uittrekkracht FR - EN 2005 Download
Beproeving van betonspecie
NBN EN 12350-1 Beproeving van betonspecie - Deel 1: Monsterneming FR - EN - NL 2009 Download
NBN EN 12350-2 Beproeving van betonspecie - Deel 2: Zetmaat FR - EN 2009 Download
NBN EN 12350-3 Beproeving van betonspecie - Deel 3: Vebe-proef FR - EN 2009 Download
NBN EN 12350-4 Beproeving van betonspecie - Deel 4: Verdichtingsmaat FR - EN 2009 Download
NBN EN 12350-5 Beproeving van betonspecie - Deel 5: Schudmaat FR - EN 2009 Download
NBN EN 12350-6 Beproeving van betonspecie - Deel 6: Dichtheid FR - EN 2009 Download
NBN EN 12350-7 Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte - Drukmethode FR - EN - DU 2009 Download
NBN EN 12350-8 Beproeving van betonspecie - Deel 8: Zelfverdichtend beton- Vloeimaat FR - EN - DU 2010 Download
NBN EN 12350-9 Beproeving van betonspecie - Deel 9: Zelfverdichtend beton - Trechtertijd FR - EN - DU 2010 Download
NBN EN 12350-10 Beproeving van betonspecie - Deel 10: Blokeringsmaat - L-box FR - EN - DU 2010 Download
Beproeving van spuitbeton
NBN EN 14487-1 Spuitbeton - Deel 1: Definities, specificaties en conformiteit FR - EN 2006 Download
NBN EN 14487-2 Spuitbeton - Deel 2 : Uitvoering FR - EN 2007 Download
NBN EN 14488-1 Proeven voor spuitbeton - Deel 1: Monsterneming van vers beton en verhard beton FR - EN 2005 Download
NBN EN 14488-2 Proeven voor spuitbeton - Deel 2: Druksterkte van spuitbeton op jonge leeftijd FR - EN 2006 Download
NBN EN 14488-3 Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 3: Buigsterkten (eerste piek, uiterste en reststerkte) van vezelversterkte liggervormige proefstukken FR - EN 2006 Download
NBN EN 14488-4 Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 4: Hechtsterkte van boorkernen met behulp van een directe trekproef FR - EN 2008 Download
NBN EN 14488-5 Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 5: Bepaling van de energieabsorptiecapaciteit van vezelversterkte plaatvormige proefstukken FR - EN 2006 Download
NBN EN 14488-6 Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 6: Dikte van beton op een ondergrond FR - EN 2006 Download
NBN EN 14488-7 Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 7: Bepaling van het vezelgehalte van met vezel versterkt beton FR - EN 2006 Download
Beproeving van metselmortels
NBN EN 1015-1 Proeven voor metselmortel - Deel 1: Bepaling van de korrelverdeling (door zeefontleding) FR - NL - EN 2007 Download
NBN EN 1015-2 Proeven voor metselmortel - Deel 2: Monsterneming van mortels en aanmaken van proefmortels FR - NL - EN 2007 Download
NBN EN 1015-3 Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepaling van de consistentie van verse mortel (met de schoktafel) FR - NL - EN 2007 Download
NBN EN 1015-6 Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel FR - NL - EN 2007 Download
NBN EN 1015-7 Proeven voor metselmortel - Deel 7: Bepaling van het luchtgehalte van verse mortel FR - NL - EN 1998 Download
NBN EN 1015-9 Proeven voor metselmortel - Deel 9: Bepalen van de verwerkbaarheidstijd en verbeteringstijd van verse mortel FR - NL - EN 2007 Download
NBN EN 1015-10 Proeven op metselmortel - Deel 10: Bepaling van de droge schijnbare volumieke massa van verharde mortel FR - NL - EN 2007 Download
NBN EN 1015-11 Proefmethodes van metselmortels - Bepaling van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel FR - NL - EN 2007 Download
NBN EN 1015-12 Proeven voor metselmortel - Deel 12: Bepalen van de hechtsterkte van geharde pleistermortel FR - NL - EN 2000 Download
NBN EN 1015-18 Proeven voor metselmortel - Deel 18: Bepaling van de capillaire waterabsorptie van verharde pleistermortels FR - NL - EN 2003 Download
NBN EN 1015-19 Proeven voor metselmortel - Deel 19: Bepaling van de waterdampdoorlaatbaarheid van geharde pleistermortel FR - NL - EN 2007 Download
NBN EN 1015-21 Proeven voor metselmortel - Deel 21: Bepaling van de compatibiliteit van éénlaagse pleistermortels met de ondergrond FR - NL - EN 2003 Download
Beproevingsmethoden voor metselwerk
NBN EN 1052-1 Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 1: Bepaling van de druksterkte FR - NL - EN 1998 Download
NBN EN 1052-2 Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 2: Bepaling van de buigsterkte FR - EN 1999 Download
NBN EN 1052-3 Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 3: Bepaling van de initiële schuifspanning FR - EN 2007 Download
NBN EN 1052-5 Beproevingsmethoden voor metselwerk - Deel 5: Bepaling van de hechtsterkte met de hefboomproef FR - EN 2005 Download
Beproeving op voegmortel en tegellijmen
NBN EN 1308 Mortels en lijmen voor tegels - Bepaling van het glijden FR - EN 2008 Download
NBN EN 1323 Mortels en lijmen voor tegels - Betonnen beproevingsondergrond FR - EN 2008 Download
NBN EN 1324 Mortels en lijmen voor tegels - Bepaling van de afschuifsterkte van dispersielijmen FR - EN 2008 Download
NBN EN 1346 Mortels en lijmen voor tegels - Bepaling van de open tijd FR - EN 2008 Download
NBN EN 1347 Mortels en lijmen voor tegels - Bepaling van het bevochtigingsvermogen FR - EN 2007 Download
NBN EN 1348 Mortels en lijmen voor tegels - Bepaling van de hechtsterkte voor met cement gebonden mortels FR - EN 2008 Download
NBN EN 12002 Mortels en lijmen voor tegels - Bepaling van de dwarse vervorming van met cement gebonden lijmen en mortels FR - EN 2009 Download
NBN EN 12808-1 Lijmen en mortels voor tegels - Deel 1: Bepalen van de scheikundige bestandheid van reactieharsmortels FR - NL - EN 1999 Download
NBN EN 12808-2 Tegelmortels - Deel 2: Bepaling van de slijtweerstand FR - EN 2002 Download
NBN EN 12808-3 Tegelmortels - Deel 3: Bepaling van de buig- en druksterkte FR - EN 2002 Download
NBN EN 12808-4 Tegelmortels - Deel 4: Krimp FR - EN 2002 Download
NBN EN 12808-5 Tegelmortels - Deel 5: Bepaling van de wateropslorping FR - EN 2002 Download
Beproeving van waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder gebonden tegels
NBN EN 14891
- Bijlage A.6
Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder keramische, met kleefstoffen gebonden tegels. Bijlage A6 Hechtingsproeven FR - NL - EN 2008 Download
NBN EN 14891
- Bijlage A.7
Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder keramische, met kleefstoffen gebonden tegels. Bijlage A.7 Waterondoordringbaarheid FR - NL - EN 2008 Download
NBN EN 14891
- Bijlage A.8
Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder keramische, met kleefstoffen gebonden tegels. Bijlage A.8 Gedrag bij scheurvorming FR - NL - EN 2008 Download
Dekvloeren
NBN EN 13813 Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen FR - EN 2002 Download
NBN EN 13318 Dekvloermortels en dekvloeren - Begripsbepalingen FR - NL - EN 2000 Download
NBN EN 13892-1 Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 1: Monsterneming, vervaardiging en nabehandeling van proefstukken FR - EN 2003 Download
NBN EN 13892-2 Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 2: Bepaling van de buig- en druksterkte FR - EN 2003 Download
NBN EN 13892-5 Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 5: Bepaling van de slijtweerstand van dekvloeroppervlakken bij belasting door zwenkwielen FR - EN 2003 Download
NBN EN 13892-6 Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 6: Bepaling van de oppervlaktehardheid FR - EN 2003 Download
Granulaten
NBN EN 933-1 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelverdeling - Zeefmethode FR - EN 2012 Download

NBN EN 1097-1

Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de weerstand tegen afslijting (Micro-Deval) FR - NL - EN 2011 Download

NBN EN 1097-2

Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden voor de bepaling van de weerstand tegen verbrijzeling FR - NL - EN 2010 Download

NBN EN 1097-3

Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van de dichtheid aan onverdicht materiaal en het gehalte aan holle ruimten FR - NL - EN 1998 Download

NBN EN 1097-4

Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 4: Bepaling van de holle ruimten in droge verdichte vulstof FR - NL - EN 2008 Download

NBN EN 1097-5

Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van het watergehalte door drogen in een geventileerde oven FR - NL - EN 2008 Download

NBN EN 1097-6

Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de dichtheid van deeltjes en de waterabsorptie FR - NL - EN 2013 Download

NBN EN 1097-7

Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 7: Bepaling van de dichteid van vulstof - Methode met pyknometer (2de uitgave) FR - NL - EN 2008 Download

NBN EN 1097-8

Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Bepaling van de polijstwaarden FR - NL - EN 2009 Download

NBN EN 1097-10

Beproevingsmethoden voor de bepaling van fysische en mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 10: Bepaling van de waterzuighoogte FR - NL - EN 2014 Download
Hulpstoffen
NBN EN 934-5 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 5: Hulpstoffen voor spuitbeton - Definities, eisen, conformiteit, markering en etikettering FR - EN 2008 Download
Cement
NBN B12-108 Cement - Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten   2006 Download

De eerste kolom geeft het normnummer van het document zoals weergegeven in de database (of catalogus van het NBN : www.nbn.be/nl/catalogue/search).

De tweede kolom geeft de Nederlandstalige titel van de norm.

De derde kolom geeft aan in welke talen de gepubliceerde documenten beschikbaar zijn. Europese normen (EN) zijn traditioneel beschikbaar in het Frans en in het Engels. Nederlandstalige vertalingen zijn jammer nog niet altijd beschikbaar.

De vierde kolom bevat de publicatiedatum van de norm door het NBN.

De vijfde kolom geeft aan voor welke documenten een samenvattende fiche werd opgesteld door de Normen Antenne. De overeenkomstige fiche kan men in pdf-formaat downloaden door op het logo te klikken.

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Beton-mortel-granulaten
  4. Fiches normen - Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten