Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/07/2018

WTCB Home

Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten

De Normen-Antenne ‘Beton-mortel-granulaten’ heeft als doel de sector te informeren over de evoluties inzake de Europese normalisatie voor deze materialen en een technische bijstand te verlenen voor de inhoud en de toepassing van deze normen.

Wat kan u terugvinden op deze website?

Naast samenvattende fiches over verschillende normen, een rubriek Nieuws die u op regelmatige basis op de hoogte zal brengen van de verschijning van nieuwe normen over beton, granulaten en mortel en verwachte veranderingen.

U krijgt ook een overzicht van artikels waarin bepaalde specifieke punten van normen uitgelegd worden, alsook een overzicht van de geldende normen. Deze artikels en de belangrijkste normen kan u ook downloaden.

De rubriek Evenementen houdt u op de hoogte van studiedagen en andere cursussen die regelmatig georganiseerd worden. Mocht u echter nog met een vraag zitten waarop u via de website geen antwoord gevonden hebt, kan u ook rechtstreeks contact opnemen.

Publicaties Normen

Contacteer ons

Valerie Pollet

02 655 77 11 Proefstation
NA Beton-mortel-granulaten
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Beton-mortel-granulaten