Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

Andere reglementen

De Gewesten en Gemeenschappen zijn bevoegd voor de uitvaardiging van andere Besluiten die de basisnormen aanvullen om rekening te houden met het specifieke karakter van bepaalde gebouwen. Dat geldt met name voor volgende reglementering (zie volgende link voor een volledig overzicht).

Anderzijds zijn er nog de Codex Welzijn op het Werk en artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) die de basisteksten van de brandreglementering in het kader van de arbeidsovereenkomst vormen. Deze documenten zijn van toepassing op alle bedrijven, de Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en instellingen van openbaar nut, alsook op het personeel dat er tewerkgesteld is.


(Laatste bijwerking van de betrokken pagina : 14-12-2016)

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Brandeisen in België - Normen-Antenne Brandpreventie
  6. Andere reglementen - Normen-Antenne Brandpreventie