Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

Algemeen

De systematiek in de Europese classificatie en de beoordeling van het brandgedrag van bouwmaterialen, bouwwerken en delen daarvan, bestaat uit drie delen:

 1. Beoordeling van de brandreactie
 2. Beoordeling van de brandweerstand
 3. Het brandgedrag van daken en dakbedekkingen aan de buitenzijde

De beoordeling en classificatie van het brandgedrag van bouwproducten steunt op:

 1. beproeving van de brandreactie, proeven op brandweerstand en beproeving van het brandgedrag van dakbedekkingen
 2. berekening van de brandweerstand (zie Eurocodes)
 3. lijsten 'Deemed to satisfy' van bouwmaterialen die kunnen worden geacht te voldoen aan specifieke vereisten. Dergelijke productlijsten zijn opgesteld voor materialen met brandreactieklasse A1 en voor dakbedekkingsproducten en/of -materialen die voldoen aan de vereisten ten opzichte van een brand aan de buitenzijde.

De classificatie van de brandreactie, de brandweerstand en de lijsten 'Deemed to satisfy' wordt bekrachtigd door de beslissing van de Europese Commissie en de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De classificatie- en beproevingsnormen worden uitgewerkt door de technische comités van CEN.

De normreeks NBN EN 13501 'Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen' groepeert de classificatie van het brandgedrag van bouwproducten en bouwmaterialen in vijf delen.

NBN EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
NBN EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
NBN EN 13501-3 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 3 : Classificatie op grond van resultaten van brandweerstandsproeven op producten en onderdelen van installaties in gebouwen: brandwerende leidingen en kleppen
NBN EN 13501-4 Fire classification of construction products and building elements – Part 4 : Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
NBN EN 13501-5 Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roof tests
NBN EN 13501-6 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 6: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag van elektrische kabels

Het werkprogramma van TC 127 kan geraadpleegd worden op volgende website.


(Laatste bijwerking van de betrokken pagina : 14-12-2016)

 1. Diensten
 2. Normalisatie
 3. NA Brandpreventie
 4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Brandpreventie
 5. Belgische en Europese normalisatie - Normen-Antenne Brandpreventie
 6. Passieve brandveiligheid - Normen-Antenne Brandpreventie
 7. Algemeen - Normen-Antenne Brandpreventie