Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Beoordeling van de brandweerstand

De brandweerstand kan omschreven worden als het vermogen van een bouwelement om gedurende een bepaalde tijdsduur te blijven voldoen aan de eisen in verband met de brandstabiliteit, de vlamdichtheid, de thermische isolatie en/of om het even welke andere vereiste functie. Deze verschillende prestaties worden beoordeeld tijdens een genormaliseerde brandweerstandsproef:

Naast deze drie hoofdprestaties, worden nog andere facultatieve karakteristieken gespecificeerd. De indeling en het gebruik is afhankelijk van de toepassing van de bouwelementen.

W Straling
M Mechanische actie
C Zelfsluitendheid
S Rookdoorlatendheid
P of PH Continuïteit van de stroom en/of het signaal
G Weerstand tegen roetontbranding
K Beschermingsvermogen tegen brand

In het algemeen worden de brandweerstandsklassen als volgt uitgedrukt:

De periode t wordt uitgedrukt in minuten. Zo wordt bijvoorbeeld een kolom die gedurende een uur brandstabiel blijft R 60 genoemd en een lichte scheidingswand die een uur brandweerstand vertoont EI 60.

Daarnaast kan de brandweerstandsclassificatie ook nog door de volgende indices geïdentificeerd worden:

Verticale en horizontale oven voor proeven tegen vuurweerstand (Bron: Laboratoire de l’Université de Liège ULg)

De brandweerstand van bouwelementen kan beoordeeld worden aan de hand van één of meerdere niveaus van thermische belasting, die voorgesteld worden door een nominale temperatuur-tijdskromme. Men kan onder meer de volgende twee nominale krommen onderscheiden:

Daarnaast bestaan er ook nog andere genormaliseerde curven, zoals de koolwaterstofcurve.

De verschillende curven worden hieronder getoond:

 

 De brandweerstand van een bouwelement wordt geattesteerd door de informatie die de CE-markering begeleidt. Bij gebrek aan een CE-markering, kan de brandweerstand op de volgende drie manieren gevalideerd worden:

 
Het classificatiesysteem van de Europese beschikking van 3 mei 2000 vermeldt tevens de van toepassing zijnde Eurocodes (beoordeling van de brandweerstand door berekening) en de classificatienormen in de reeks NBN EN 13501 (beoordeling van de brandweerstand door proeven) :

Beoordeling van de brandweerstand door PROEVEN

Om een brandweerstandsproef op een bouwproduct uit te voeren, moet men de norm betreffende de Algemene Eisen als basis gebruiken (NBN EN 1363-1) (eventueel gewijzigd door Andere werkwijzen), en de proefmethode eigen aan het te testen bouwelement.


Europese normen met betrekking tot brandweerstandOnderstaande tabel vermeldt de geldende normen.

Algemeen
NBN EN 1363-1 Fire resistance tests - Part 1: General requirements
NBN EN 1363-2 Fire resistance tests - Part 2: Alternative and additional procedures
NBN EN 1363-3 Fire resistance tests - Part 3: Verification of furnace performance

Brandweerstand (Niet-dragende elementen)

NBN EN 1364-1 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls
NBN EN 1364-2 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
NBN EN 1364-3 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling, full configuration
NBN EN 1364-4 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 4: Curtain walling, part configuration
Brandweerstand (Dragende elementen)
NBN EN 1365-1 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls
NBN EN 1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs
NBN EN 1365-3 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 3: Beams
NBN EN 1365-4 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns
NBN EN 1365-5 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 5: Balconies and walkways
NBN EN 1365-6 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs
Brandweerstand (Technische installaties)
NBN EN 1366-1 Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts
NBN EN 1366-2 Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
NBN EN 1366-3 Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
NBN EN 1366-4 Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
NBN EN 1366-5 Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts
NBN EN 1366-6 Fire resistance tests for service installations - Part 6: Raised floors
NBN EN 1366-7 Fire resistance tests for service installations - Part 7 : Closures for conveyors and trackbound transportation systems
NBN EN 1366-8 Fire resistance tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts
NBN EN 1366-9 Fire resistance tests for service installations - Part 9: Single compartment smoke extraction ducts
NBN EN 1366-10 Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers
NBN EN 1366-11 Fire resistance tests for service installations - Part 11 : Protective systems for essential services
Brandweerstand (Deurelementen en afsluitelementen)
NBN EN 1634-1 Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 1: Fire doors and shutters
NBN EN 1634-2 Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware
NBN EN 1634-3 Fire resistance tests for door and shutter assemblies - Part 3: Smoke control doors and shutters
Bijdrage tot brandweerstand (Bouwelementen)
NBN EN 13381-1 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
NBN EN 13381-2 Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes
NBN EN 13381-3 Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 3: Applied protection to concrete members
NBN EN 13381-4 Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection products to steel members
NBN EN 13381-5 Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member
NBN EN 13381-6 Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 6: Applied protection to concrete filled hollow steel columns
NBNEN 13381-7 Test methods for determining the contribution to fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members
NBN EN 13381-8 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members
NBN EN 13381-9 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 9 : Contribution of fire resistance to steel beams with web opening
Brandclassificatie van de producten en bouwelementen
NBN EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements – Part 2 : Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
NBN EN 13501-3 Fire classification of construction products and building elements – Part 3 : Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations : fire resisting ducts and fire dampers
NBN EN 13501-4 Fire classification of construction products and building elements – Part 4 : Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems
NBN EN 13501-5 Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roof tests
Brandpreventievermogen van de bekledingen
NBN EN 14135 Coverings - Determination of fire protection ability
NBN EN ISO 13943 Glossary of fire terms and definitions

Link naar CEN/TC 127 om het statuut van die normen die in ontwikkeling zijn te hebben.

Beoordeling van de brandweerstand door BEREKENING

De berekeningwijzen voor het bepalen van de brandweerstand staan in de Eurocodes-brand. Deze worden voorgesteld in het hoofdstuk 'De Eurocodes : berekening van de brandweerstand'.

(Laatste bijwerking van de betrokken pagina : 14-12-2016)

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Belgische en Europese normalisatie - Normen-Antenne Brandpreventie
  6. Passieve brandveiligheid - Normen-Antenne Brandpreventie
  7. Beoordeling brandweerstand - Normen-Antenne Brandpreventie