Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/03/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Normen en reglementering
  5. Belgische en Europese normalisatie
  6. De Eurocodes
  7. Door de Minister goedgekeurde berekeningsmethode

Door de Minister goedgekeurde berekeningsmethode

De goedgekeurde berekeningsmethoden zijn opgenomen in het Ministerieel besluit van 17 mei 2013 betreffende het gebruik van de Eurocodes als berekeningsmethode voor de brandweerstand van bouwelementen (Belgisch Staatsblad van 11 juni 2013).