Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/07/2018

WTCB Home

Inleiding

Wat zijn de Eurocodes ?

De Eurocodes vormen een geïntegreerd geheel van Europese normen voor het ontwerp en de dimensionering van gebouwen en kunstwerken, inclusief hun funderingen en bestandheid tegen aardbevingen. Het doel van het programma van de Eurocodes is de opstelling van een geheel van gemeenschappelijke technische regels voor het ontwerp van gebouwen en kunstwerken die bestemd zijn om de regels die van kracht zijn in de verschillende lidstaten van de Europese Unie te vervangen.

Er zijn in totaal 10 Eurocodes (die elk uit aparte delen bestaan) :

Daarnaast bestaan er Eurocodes voor de verschillende bouwmaterialen :

Ten slotte zijn er nog twee aparte Eurocodes :

De brandweerstand is eveneens een specifieke materie die voor de verschillende bouwmaterialen wordt behandeld in iedere Eurocode (Deel 1.2 van iedere Eurocode behalve de Eurocode 7 en de Eurocode 8).

Iedere Eurocode is op haar beurt samengesteld uit meerdere delen. Zo  wordt de Eurocode 2 (beton) bijvoorbeeld onderverdeeld in afzonderlijke delen voor gebouwen, prefabricage, licht beton, spanbeton, bruggen, enz.

Voor meer informatie over Eurocodes in het algemeen, over het Europese programma en over hun implementering in België, consulteer de site over NORMEN ANTENNE Eurocodes.


(Laatste bijwerking van de betrokken pagina: 14-12-2016)

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Belgische en Europese normalisatie - Normen-Antenne Brandpreventie
  6. De Eurocodes - Normen-Antenne Brandpreventie
  7. Inleiding - Normen-Antenne Brandpreventie