Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/08/2018

WTCB Home

Berekening van brandweerstand

Om te vermijden dat voor ieder bouwproduct een proef ter bepaling van de brandweerstand nodig is, heeft het Technisch Comité CEN TC 250 (het CEN Comité dat verantwoordelijk is voor de Eurocodes) methoden ontwikkeld voor de berekening van de brandweerstand van structuren van beton, staal, staal-beton, hout, metselwerk en aluminium. Deze rekenmethoden staan vermeld in de Eurocodes delen «Brand».

Voor verdere details omtrent de stand van zaken van de Eurocodes, zie op de website van NA Eurocodes.

EC1 actions on structures exposed to fire NBN EN 1991-1-2 + ANB
EC2 structural fire design of concrete structures NBN EN 1992-1-2 + ANB
EC3 structural fire design of steel structures NBN EN 1993-1-2 + ANB
EC4 structural fire design of composite steel concrete structures NBN EN 1994-1-2 + ANB
EC5 structural fire design of timber structures NBN EN 1995-1-2 + ANB
EC6 structural fire design of masonry structures NBN EN 1996-1-2 + ANB
EC9 structural fire design of aluminium structures NBN EN 1999-1-2 + ANB


In de Eurocodes delen "Brand" bestaan er 3 structuurschema’s :

Bovendien bestaan er voor de bepaling van de brandweerstand 3 beoordelingsniveaus :

De synthetische fiches per Eurocode werden opgesteld in samenwerking met de AN Eurocodes. Deze fiches kunnen geraadpleegd worden via de link.

Er werden ook artikels opgesteld (publicatie in 2001 en 2002) m.b.t. de berekeningsmethoden die de brandweerstand bepalen volgens de Eurocodes (ENV-versies). Zie WTCB-Publicaties.

(Laatste bijwerking van de betrokken pagina: 14-12-2016)

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Belgische en Europese normalisatie - Normen-Antenne Brandpreventie
  6. De Eurocodes - Normen-Antenne Brandpreventie
  7. Berekening van brandweerstand - Normen-Antenne Brandpreventie