Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/07/2018

WTCB Home

CE-markering

De Europese Commissie mandateert het Comité Européen de Normalisation (CEN) en de European Organisation for Technical Approvals (EOTA) om de eengemaakte technische specificaties uit te werken.

Men onderscheidt de volgende geharmoniseerde techische specificaties:

CE-markering kan via de geharmoniseerde normen (EN met bijlage ZA) of via een Europese technische goedkeuring.

Meer informatie

De fabrikant is persoonlijk verantwoordelijk voor de CE-markering, omdat hij duidelijk de enige persoon is die in staat is om dagelijks na te gaan of de lopende productie aan alle eisen voldoet. Om de CE-markering te mogen aanbrengen (en dus zijn product op de markt te brengen), moet de fabrikant aan een aantal voorwaarden voldoen. In bepaalde gevallen is de tussenkomst van een erkend extern organisme daartoe nodig.

Wat betreft het brandgedrag van producten, voorzien de EC-mandaten 3 mogelijkheden :

In alle gevallen moet de fabrikant zelf de initiële prototypeproeven uitvoeren en een continu productiecontrolesysteem ontwikkelen.

De organismen die proeven, controles en certificaties uitvoeren met het oog op de toekenning van een CE-markering moeten daartoe in België erkend zijn door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en betekend aan de Europese Commissie. Het organisme moet worden betrokken bij de Benor- en/of ATG-activiteiten en de Europese werkzaamheden inzake normalisatie, goedkeuring en attesten.

Europees Comité voor Normalisatie (CEN)

Sinds de publicatie van de Bouwproductenrichtlijn werd een omvangrijk normalisatiewerk op Europese schaal opgedragen aan het CEN (Comité européen de normalisation, of vrij vertaald het Europees Comité voor Normalisatie), het coördinatieorganisme van de nationale normalisatie-instellingen. Die taak werd verleend door de Europese Commissie via mandaten, die in zekere zin 'bestellingen' van normen zijn. Met dat doel werden in de schoot van het CEN verscheidene Technische Comités (TC) opgericht.

De Technische Comités die actief zijn in de ontwikkeling van normen inzake actieve en passieve brandbescherming zijn in twee groepen ondergebracht :

Meer informatie kan gevonden worden op de website van het CEN.

European Organisation for Technical Approvals (EOTA)

Er bestaat eveneens een systeem van Europese technische goedkeuringen, beheerd door de EOTA (European Organization for Technical Approvals). Dit systeem betreft doorgaans de bouwproducten en -technieken en hun toepassingen die niet tot de traditionele en welgekende domeinen (dus beheersbaar door de normen) behoren. De site http://www.eota.be geeft een goed overzicht van de structuur en activiteiten van de EOTA.

De Belgische Unie voor technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) is het officieel erkende Belgische lid van EOTA.


(Laatste bijwerking van de betrokken pagina: 14-12-2016)

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Normen en reglementering - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Belgische en Europese normalisatie - Normen-Antenne Brandpreventie
  6. CE-markering - Normen-Antenne Brandpreventie