Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/07/2018

WTCB Home

De afwijkingen op de basispreventienormen

Twee nieuwe Koninklijke besluiten betreffende de afwijkingen aan de voorschriften van de Basisnormen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

- Het eerste betreft de samenstelling en de werking van de commissie die deze afwijkingen onderzoekt : KB18juli2008 "Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking".

- Het tweede betreft de procedure en de voorwaarden die nageleefd moeten worden om een aanvraag voor afwijking in te dienen : KB18september2008 "Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan". Het formulier tot aanvraag voor afwijking moet conform zijn aan het model hernomen in dit Koninklijk besluit.

 

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Nieuws - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Nieuws in België - Normen-Antenne Brandpreventie
  6. Afwijkingen basisnormen