Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

De detectie van brand in woningen in België

Onlangs werden vereisten opgesteld op het gebied van de plaatsing van branddetectoren in woningen in België. De vereisten verschillen van het ene Gewest van het land tot het andere.

a) Waals Gewest

Op het grondgebied van het Waals Gewest is de plaatsing van branddetectoren in individuele en gezamenlijke woningen verplicht door het besluit van 15 mei 2003 dat de Waalse Code voor Huisvesting wijzigt en door het besluit van de Waalse regering van 22 oktober 2004 met betrekking tot de verplichte aanwezigheid van branddetectoren in de gebouwen.

Dit heeft betrekking op alle gebouwen : bestaande gebouwen, op te richten gebouwen, ééngezinswoningen, appartementen, verhuurd of niet verhuurd,…

Deze maatregel is van kracht voor nieuwe gebouwen en is verplicht vanaf 1 juli 2006 voor bestaande gebouwen.

De installatie en de plaatsing evenals het aantal en het type detector worden gespecificeerd in het besluit van de Waalse regering van 22-10-2004.

De Afdeling Huisvesting van het Waalse Gewest geeft hierover nuttige en praktische informatie.

b) Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de installatie van rookdetectoren verplicht sinds 1 juli 2005 in alle verhuurde woningen. De eigenaars zijn verantwoordelijk voor de uitrusting van hun woningen. De woningen die niet worden verhuurd, moeten niet verplicht met detectoren uitgerust zijn.

De beschikkingen worden hernomen in het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15-04-2004.

c) Vlaams Gewest

In het Vlaams Gewest is er het decreet van 8 mei 2009 (BS 25 juni 2009) houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders. Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde rookmelders. Wijzigingen zijn voorzien in de nabije toekomst (meer informatie).

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Nieuws - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Nieuws in België - Normen-Antenne Brandpreventie
  6. Detectie van brand