Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/06/2018

WTCB Home

Plaatsing van brandwerende deuren

In 2004 annuleerde de Raad van State de volgende alinea uit het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 die de 'Basisnormen' op gebied van brandpreventie vastlegde :

Plaatsing van brandwerende deuren"Wat de deuren betreft, wordt hun Rf geattesteerd door het BENOR-ATG merk. Ze zullen geplaatst worden door erkende plaatsers. Onze Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt de procedure en de voorwaarden waaronder hij deze plaatsers erkent."

Deze beslissing van de Raad van State heeft volgende concrete gevolgen:

Het besluit van de Raad van State heeft deze concrete gevolgen :


Praktisch gezien sinds het besluit van de Raad van State,

 

Nieuwe reglementering voor de eigenschappen van brandwerende deuren en de kwaliteit van hun plaatsing (update juli 2007)

Het koninklijk besluit van 13 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2007. Dit besluit herneemt onder andere de minimale vereisten met betrekking tot brandwerende deuren (zie 2.2 §1 van het koninklijk besluit). We vinden er bovendien eisen met betrekking tot de plaatsing van brandwerende deuren. Deze laatste moeten geplaatst worden volgens de plaatsingsvoorwaarden waarvoor ze hun classificatie inzake brandwerenheid bekomen hebben.

Dit koninklijk besluit trad in werking op 1 januari 2008.

We onderstrepen dat het voorziene principe voor de controle van de plaatsing van brandwerende deuren niet gepublicieerd werd in het koninklijk besluit. De Raad van State heeft inderdaad gemeld dat een certificatieregeling van plaatsers van brandwerende deuren niet door de Koning mag georganiseerd worden (in uitvoering van de wet van 30 juli 1979). Het certificatieregime van plaatsers van brandwerende deuren (ISIB) blijft enkel van toepassing op vrijwillige basis.

Meer informatie :

Besluit van 23 maart 2004 (n°129.615) van de Raad van State Download document in PDF formaat
Reactie van de Brandweer Vereniging Vlaanderen (BVV) Download document in PDF formaat
Brief verzonden naar de ISIB-gecertificeerde plaatsers Download document in PDF formaat
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Nieuws - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Nieuws in België - Normen-Antenne Brandpreventie
  6. Plaatsing van brandwerende deuren