Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

De Eurocodes en de Nationale Bijlagen

De Eurocodes vormen een geïntegreerd geheel van Europese normen voor het ontwerp en de dimensionering van gebouwen en kunstwerken, inclusief de funderingen, hun bestandheid tegen aardbevingen en de rekenregels voor de beoordeling van de brandweerstand van de structurele elementen en delen van structuren.

In totaal zijn er 10 Eurocodes, elk opgesplitst in meerdere delen. Alle delen van de Eurocodes hadden op 01/01/2003 het stadium van Europese voornorm (ENV) bereikt. Drie delen van de Eurocodes hebben al het stadium van Europese norm (EN) bereikt : EN 1990 (Grondslag voor ontwerp), EN 1991-1-1 (Belastingen : dichtheden, eigengewicht en opgelegde belastingen) en EN 1991-1-2 (Belastingen bij brand). De volgende delen van Eurocodes worden "Eurocodes Brand" genoemd : ENV 1991-2-2 (Belastingen), ENV 1992-1-2 (Beton), ENV 1993-1-2 (Staal), ENV 1994-1-2 (Gemengd staal-beton), ENV 1995-1-2 (Hout), ENV 1996-1-2 (Metselwerk) et ENV 1999-1-2 (Aluminium).

In het stadium van de ENV mag geen enkele Eurocode in een lidstaat worden toegepast zonder Nationaal Toepassingsdocument of NTD.

Het huidige statuut van de Eurocodes met publicaties onder EN-vorm, vergezeld met hun Nationale bijlage (ANB) is weergegeven op de AN Eurocodes site.

De verschijning van de Eurocodes biedt de mogelijkheid om de brandweerstand aan te tonen door berekening. De bevoegde Belgische overheid moet deze berekeningsmethode nog erkennen.

De Belgische reglementering (KB Basisnormen) bepaalt dat we voor de evaluatie van de brandweerstand van constructie-elementen een berekeningsmethode kunnen gebruiken, die goedgekeurd werd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Ministerieel Besluit 17 mei 2013 geeft toegelaten berekeningsmethode en procedure weer.

 

NORMEN ANTENNE Brandpreventie
Laatste bijwerking van de betrokken pagina : december 2017
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Nieuws - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. De Eurocodes en de Nationale Bijlagen - Normen-Antenne Brandpreventie