Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Links

Links

...documenten : normen, reglementen, richtlijnen...
...certificatie, accreditatie,...
...Europese en internationale organismen...
...interessante sites met betrekking tot brandpreventie : cursussen, informatie, links,...
…contacten…

...documenten : normen, reglementen, richtlijnen...
binBureau voor normalisatie (NBN)
Belgische normen : catalogus en informatie, normen online bestelbaar
http://www.nbn.be en http://www.bin.be
Ga in het menu "Catalogus"
Belgisch Staatsblad
  • Lijst van plaatsers van goedgekeurde Rf deuren.
  • Volledige teksten van de Besluiten sinds juni 1997.
http://www.staatsblad.be
http://www.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Om de lijst van plaatsers van goedgekeurde Rf deuren te bekomen, klik op "Nieuwe zoekopdracht", en vervolgens op 'woord(en) van de tekst' : "lijst van plaatsers"; om de teksten van de BS te bekomen, klik achtereenvolgens op "Zoeken" "Lijst"; in "Beeld", doe een "find" om de lijst van goedgekeurde plaatsers te vinden.
KBBF - Koninklijke Belgische Brandweerfederatie

http://www.brandweervlaanderen.be/
EUR-Lex
Zoekmachine over de Europese wetgeving : besluiten, richtlijnen,...
Deze documenten kunnen gedownload worden
(format HTML, PDF)
http://europa.eu.int/eur-lex
Klik op "Wetgeving" om de zoekmachine te gebruiken. Indien U de referenties van het gewenste document heeft, kunt U vervolgens klikken op "Geconsolideerde wetgeving"
(of ga direct naar
http://europa.eu.int
/eur-lex/nl/consleg/index1.html
).
Onderzoeking van europese normen http://www.cen.eu/esearch/

FOD Economie

- PRONORM.INFO : gratis informatie betreffende de reglementering, de voorschriften, de veiligheid, ... indien u een nieuw product op de markt wil brengen.

- Innovatiepremie : voorgesteld door de FOD Economie, het is één van de maatregelen van de FOD Economie om innovatie in de ondernemingen aan te moedigen (verlengd tot eind 2008)

 

 

http://mineco.fgov.be/productnormen

 

http://economie.fgov.be/enterprises/innovation_grant/home_nl.htm

 

...certificatie, accreditatie,...
Site van de BUtgb
Lijst van de fabrikanten van brandwerende deuren met Benor-ATG-goedkeuring
http://www.butgb.be
Ga in "Repertorium", rubriek "Brandbescherming"
SinfoPointite infoPoint BENOR-ATG
Op deze site vindt u allerlei nuttige informatie met betrekking tot het BENOR-merk, technische goedkeuringen, CE-markering van bouwproducten, enz...
http://info.benoratg.org
BOSEC
Belgian Organisation for Security Certification asbl

Lijst van de domeinen waarvoor BOSEC certificaten aflevert
www.bosec.be
ANPI
Association nationale pour la protection contre l’incendie et le vol

Deze site bevat informatie over de reglementeringen en normen evenals informatie zoals certificering, erkenning, … met betrekking tot brand en diefstal.
www.anpi.be
...Europese en internationale organismen...
de Europese UnieSite van de Europese Unie
De Europese Unie online...
http://www.europa.eu.int
Site van de Europese Commissie :
http://www.europa.eu.int/comm
cenCEN - Comité Européen de Normalisation (Europees Comité voor Normalisatie)
Programma van de Europese regelgeving en normalisatie, lijst van de technische comités, zoekmachine, enz.
http://www.cenorm.be
eotaEOTA - European Organisation for Technical Agrements
Structuur en activiteiten
http://www.eota.be
EAPFP - European Association for Passive Fire Protection
Enkele interessante rubrieken : Technical News, Links, documenten van de European Fire Conference (2001),...
http://www.eapfp.com
EGOLF - European Group of Official Laboratories for Fire Testing
Lijst van laboratoria die lid zijn, met hun gegevens en link naar hun internetsites.
http://www.egolf.org.uk
...interessante sites met betrekking tot brandpreventie : cursussen, informatie, links,...
Fire Forum - TIS gesubsidieerd door IWT (vooral gericht op actieve preventie) http://www.fireforum.be
ASFP - Association for Specialists Fire Protection
Techische bijstand, publicaties (free downloads),...
http://www.asfp.org.uk
BRE - Building Research Establishment (UK)
Deel « Fire », over hun « Fire Research Station » : publicaties, internet links, enz.
http://www.bre.co.uk
Deel « Fire » :
http://www.bre.co.uk/services/Fire.html
CSTBSite van het 'Département Sécurité, Structures, Feu' van CSTB ('Centre Scientifique et Technique du Bâtiment', Frankrijk)
Informatie over de proeven, onderzoeken, Europese normalisatie en regelgeving; database over de brandprestaties van bouwproducten;... Zeer interessante site !
http://www.cstb.fr
Previnor
Site met de wetgeving betreffende de brandbeveiliging in België; zoekmachine per nummer en per trefwoord (in het Frans)
http://www.previnor.be
SP Swedish National Testing and Research Institute - Fire Technology
Informatie over brandprestatieproeven, publicaties, links...
http://www.sp.se/fire/Eng/default.htm
Warrington Fire Research (UK)
Links naar diverse certificatieorganismen, publicaties,...
http://www.wfrc.co.uk
www.brandveilig.be
Informatie over Belgische normen inzake brandbeveiliging, links met organismen waar men normen kan bekomen, diverse links (in het Nederlands)
http://www.brandveilig.be
Menu "Normen"...
Fire & Safety Group : magazine
Informatiemagazine (e-magazine) over brandveiligheid, (news, events,...)
http://www.fs-world.com
... contacten...
Centre Scientifique et Technique de la ConstructionWTCB - CSTC
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Proefstation
Av. Pierre Holoffe, 21
1342 Limelette
Tel : 02/655 77 11
Fax : 02/653 07 29
info@bbri.be
www.wtcb.be
ibnBureau voor normalisatie (NBN)
Brabançonnelaan, 29
1000 Brussel

Tel : 02/738 01 11
Fax : 02/733 42 64
info@bin.be
http://www.nbn.be en http://www.bin.be

Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing :

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Koningsstraat, 66
1000 Brussel
Tel : 02/500 21 11
Fax : 02/500 23 65
info@ibz.fgov.be
www.ibz.fgov.be

contact fr:
Tel : 02/500 23 86
Paul.Hourlay@ibz.fgov.be

contact nl:
Tel : 02/500 21 79
Jan.DeSaedeleer@ibz.fgov.be
secoSECO
Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen
Aarlenstraat, 53
1000 Brussel
Tel : 02/238 22 11
Fax : 02/238 22 61
mail@seco.be
www.seco.be
 
anpiANPI (NVBB)
Brand- en Diefstalpreventie
Parc scientifique Fleming
1348 Louvain-la-Neuve
Tel : 010/47 52 11
Fax : 010/47 52 70
Dienst publicaties :
Tel : 010/47.52.42
info@anpi-nvbb.be
www.nvbb.be
ISIBISIB
Institut de Sécurité Incendie

Rue de Paris, 15
4020 Liège
Tel : 04/340 42 70
Fax : 04/340 42 79
http://www.isibfire.be/
ISIBISIB
Institutuut voor Brandveiligheid

Ottergemsesteenweg, 439 bus 11
9000 Gent
Tel : 09/240 10 80
Fax : 09/240 10 85
http://www.isibfire.be/
 
BOSECBOSEC
Belgian Organisation for Security Certification asbl

Aarlenstraat, 15
1050 Brussel

Tel : 02/234 36 10
Fax : 02/234 36 17
bosec@skynet.be
www.bosec.be

UBAtc - BUtgbUBAtc-BUtgb
Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

www.butgb.be

Algemeen secretariaat en secretariaat voor de sector Gebouwen verzekerd door :
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Dienst Kwaliteit van de Bouw
Directie Goedkeuring en Voorschriften (DGV)

WTC 3, 6e verdieping
Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Tel : 02/208 36 75
Fax : 02/208 37 37

dgv.das@vici.fgov.be
mineco.fgov.be
secretariaat voor de sector van de Burgerlijke bouwkunde verzekerd door voor het Waals Gewest : MET - Ministère wallon de l'Equipement et du Transport
Division du Contrôle technique (IG 42)

rue Côte d'Or, 253
4000 Liège
Tel : 04/254 58 11
Fax : 04/253 04 05
ig42@met.wallonie.be
met.wallonie.be
voor het Vlaams Gewest :
LIN - Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (AOSO)
Afdeling Betonstructuren (ABS)

Vliegtuiglaan, 5
9000 Gent
Tel : 09/323 74 11
Fax : 09/323 74 10
betonstructuren@lin.vlaanderen.be
www.lin.vlaanderen.be
 
Warringtonfiregent (WFRGENT NV)
Ottergemsesteenweg-Zuid, 711
9000 Gent
Tel : 09/243 77 50
Fax : 09/243 77 51
info@warringtonfiregent.net
ULgULg - Université de Liège
Département de mécanique des matériaux et structures
Laboratoire d’essais au feu

Quai Banning, 6
4000 Liège
Tel : 04/366 91 38
Fax : 04/366 91 37
e.wellens@ulg.ac.be
http://www.ulg.ac.be/matstruc
ISSeP
Institut Scientifique de Service Public

Rue de Chera, 200
4000 Liège
Tel : 04/229 83 11
Fax : 04/252 46 65
fire@issep.be
www.issep.beNORMEN ANTENNE Brandpreventie
Laatste bijwerking van de betrokken pagina : 30-10-2008