Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/07/2018

WTCB Home

Beschikkingen van de Commissie

Referentie Inhoud  
Brandreactie
Beschikking van de Commissie van 4 oktober 1996 tot vastelling van de lijst van producten die behoren tot de klasse A 'geen bijdrage tot de brand' ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten
(96/603/EG)
Lijst van producten 'Deemed to satisfy' behorende tot de brandreactie klasse A.

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 26 september 2000
nl_1996D0603 _reaction.pdf
(Nederlands)

ec_dec_1996-603 _reactiontofire_en.pdf
(Engels)
Beschikking van de Commissie van 8 februari 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van reactie bij brand betreft (2000/147/EG) Deze beslissing, 'Euroklassen' klasseert de bouwmaterialen in 7 Euroclasses: A1, A2, B, C, D, E, F. De klasse A1 en A2 vertegenwoordigen de strengste klassen. Een onderscheid wordt gemaakt tussen vloeren en andere bouwmaterialen. De beschikking vervangt deze van 09/09/1994.

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 26 augustus 2003 (2003/632/EG)

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 27 october 2006 (2006/751/EG)
ec_dec_2000-147 _reaction_nl.pdf (Nederlands)

ec_dec_2000-147 _reaction_en.pdf (Engels)
Beschikking van de Commissie van 26 september 2000 houdende wijziging van Beschikking 96/603/EG tot vaststelling van de lijst van producten die behoren tot de klassen A "geen bijdrage tot de brand" van Beschikking 94/611/EG ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake voor de bouw bestemde producten (2000/605/EG) In deze beslissing wordt de lijst 'Deemed to satisfy' geactualiseerd volgens de nieuwe Euroclasses. De oude klasse A wordt vervangen door de brandreactie klasse A1 en A1FL.

ec_dec_2000-605 _amdreaction tofire_nl.pdf (Nederlands)

Dec2000-605_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 17 januari 2003 tot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten (2003/43/EG)

De tabellen met die beslissing vermelden de bouwproducten en/of bouwmaterialen die voldoen aan alle eisen van de prestatiekarakteristiek «Brandreactie» (bepaald in de Beschikking 2000/147/CE), zonder dat proeven dienen uitgevoerd te worden; het gaat voornamelijk over de brandreactiekarakteristieken voor platen op basis van hout.

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 15 mei 2007 (2007/348/EG) 

 

ec_dec_2003-43 _notest_nl.pdf (Nederlands)

ec_dec_2003-43 _notest_en.pdf (Engels)
Beschikking van de Commissie van 7 augustus 2003 tot vaststelling van de reactie bij brand prestatieklassen voor bepaalde bouwproducten (2003/593/EG). De voorgestelde tabellen in deze beslissing sommen de producten en/of bouwmaterialen op die voldoen aan het geheel van de eisen voor de prestatiekarakteristiek “reactie bij brand” (beschreven in de Beschikking 2000/147/EG), zonder nood aan een proef. Het betreft reactie bij brand karakteristieken voor platen met pleisterbedekking, versierde (hoge druk) gelaagde platen en gebinthout.

Dec2003-593_NL.pdf (Nederlands)

Dec2003-593_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 26 augustus 2003 betreffende de classificatie van de karakteristieken mbt de reactie bij brand bij bouwproducten. (2003/632/EG). Beslissing betreffende de wijziging van de bijlagen van de Beschikking 2000/147/CE en toevoeging van de classificatie van de karakteristieken mbt de reactie bij brand van lineaire producten van isolatieleidingen (klassen A1L, A2L, BL, CL, DL, EL et FL).

Dec2003-632_NL.pdf (Nederlands)

Dec2003-632_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 9 augustus 2005 tot vaststelling van de prestatieklassen mbt de reactie bij brand van bouwproducten (2005/610/EG). De voorgestelde tabellen in deze beslissing sommen de producten en/of bouwmaterialen op die voldoen aan het geheel van de eisen betreffende de prestatiekarakteristiek « reactie bij brand » (beschreven in de Beschikking 200/147/EG), zonder nood aan een proef. Het betreft reactie bij brand karakteristieken voor gelijmd-gelamelleerd, gelaagde vloerbekledingen, elastische vloerbekledingen en textiel vloerbekledingen.

Dec2005-610_NL.pdf (Nederlands)

Dec2005-610_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 6 maart 2006 tot vaststelling van de reactie bij brand prestatieklassen voor bepaalde bouwproducten (2006/213/EG). De voorgestelde tabellen in deze beslissing sommen de producten en/of bouwmaterialen op die voldoen aan het geheel van de eisen betreffende de prestatiekarakteristiek « reactie bij brand » (beschreven in de Beschikking 200/147/EG), zonder nood aan een proef. Het betreft reactie bij brand karakteristieken voor houten vloeren, lambrisering en buitenbekleding van massief hout.

Dec2006-213_NL.pdf (Nederlands)

Dec2006-213_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 27 oktober 2006 ter bepaling van de reactie bij brand prestatieklassen voor bouwproducten (2006/751/EG). Beslissing betreffende de wijziging van de bijlage van de Beschikking 2000/147/EG en toevoeging van de classificatie van de karakteristieken mbt de reactie bij brand van elektrische kabels (klassen A1ca, Bca, Cca, Dca, Eca et Fca).

Dec2006-751_NL.pdf (Nederlands)

Dec2006-751_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 15 mei 2007 tot vaststelling van de reactie bij brand prestatieklassen voor bepaalde bouwproducten (2007/348/EG). Wijziging van de beschikking 2003/43/EG ver de brandreactiekarakteristieken voor platen op basis van hout 

2010/348/EG_NL.pdf(Nederlands)
2010/348/EG_EN.pdf(Engels)

Besluit van de Commissie van 9 februari 2010 tot vaststelling van de reactie bij brand prestatieklassen voor bepaalde bouwproducten (2010/81/EU). Reactie bij brand wat lijmen voor keramische tegels betreft

2010/81/EU_NL.pdf(Nederlands)2010/81/EU_EN.pdf(Engels)

Besluit van de Commissie van 9 februari 2010 tot vaststelling van de reactie bij brand prestatieklassen voor bepaalde bouwproducten (2010/82/EU). Reactie bij brand wat decoratieve wandbekleding in de vorm van rollen of panelen betreft

2010/82/EU_NL.pdf(Nederlands)2010/82/EU_EN.pdf(Engels)

Besluit van de Commissie van 9 februari 2010 tot vaststelling van de reactie bij brand prestatieklassen voor bepaalde bouwproducten (2010/83/EU). Reactie bij brand wat voegvulmaterialen voor gipsplaten betreft

2010/83/EU_NL.pdf(Nederlands)2010/83/EU_EN.pdf(Engels)

Besluit van de Commissie van 9 februari 2010 tot vaststelling van de reactie bij brand prestatieklassen voor bepaalde bouwproducten (2010/85/EU). Reactie bij brand wat dekvloeren van kunsthars betreft

2010/85/EU_NL.pdf(Nederlands)2010/85/EU_EN.pdf(Engels)

Brandweerstand
Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand (2000/367/EG) Deze beslissing definieert de beproeving en de criteria voor classificatie van de weerstand bij brand voor verschillende dragende en niet-dragende elementen, ventilatie-systemen en technische installaties.

De voornaamste karakteristieken is het draagvermogen, de integriteit en de isolatie. Andere karakteristieken zijn gedefinieerd (10 in totaal).
nl_2000D0367 _resistance.pdf (Nederlands)

ec_dec_2000-367 _resistance_en.pdf (Engels)
Beschikking van de Commissie van 27 augustus 2003 mbt de wijziging van de beschikking 2000/367/EG betreffende het opstellen van een reactie bij brand classificatiesysteem van bouwproducten (2003/629/EG) Deze beslissing wijzigd de bijlage van de Beschikking 2000/367/CE en voegt de klassen toe voor de bekledingen en de bedekkingen van de muren en plafonds (K) betreffende de gebruikte producten in de rook- en warmte controlesystemen

Dec2003-629_NL.pdf (Nederlands)

Dec2003-629_EN.pdf (Engels)

Prestatie ten overstaan van een externe brand
Beschikking van de Commissie van 6 september 2000 tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot het brandgedrag aan de buitenzijde van dakbedekkingen (2000/553/EG) Deze beslissing geeft een lijst 'Deemed to satisfy' van dekbedekkingsproducten die kunnen worden geacht te voldoen aan alle vereisten ten aanzien van het prestatiecriterium 'brandgedrag aan de buitenzijde' op voorwaarde dat aan alle nationale voorschriften inzake het ontwerp en de uitvoering van werken wordt voldaan.

ec_dec_2000-553 _roof_nl.pdf
(Nederlands)

Dec2000-553_EN.pdf (Engels)

 

Beschikking van de Commissie van 21 augustus 2001 tot uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot de indeling van het gedrag van daken en dakbedekkingen bij een brand vanaf de buitenzijde (2001/671/EG) Die beslissing geeft de brandweerstandsklassen (voor een buitenbrand) van daken en dakbedekkingen voor de drie proefmethoden van de norm vermeld in het rapport CR 1187:2001. De daken bestaande uit producten en materialen zoals beschreven in de Beschikking 2000/553/EG behoren tot de klassen BROOF zonder dat proeven moeten worden uitgevoerd.

Gewijzigd door de Beschikking van de Commissie van 22 november 2005 (2005/823/EG)

ec_dec_2001-671 _roof_ext_nl.pdf (Nederlands)

Dec2001-671_EN.pdf (Engels)

 

Beschikking van de Commissie van 25 mei 2005 mbt tot het opstellen van prestatieklassen voor daken en dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) voor bepaalde bouwproducten (2005/403/EG) Deze beslissing herneemt een tabel van producten en/of bouwmaterialen die beantwoorden aan het geheel van de eisen mbt de karakteristieken van vuurweerstandprestaties voor brand (van buitenaf) zonder nood aan een proef. Het betreft ijzeren dakplaten bedekt met plastisol.

Dec2005-403_NL.pdf (Nederlands)

Dec2005-403_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 22 november 2005 betreffende de prestatie voor dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) (2005/823/EG) Deze beslissing vervolledigt de Beschikking 2001/671/EG door toevoeging van de prestatieclassificatie voor daken en dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) (volgens de methode 4 van de ENV 1187).

Dec2005-823_NL.pdf (Nederlands)

Dec2005-823_EN.pdf (Engels)

Beschikking van de Commissie van 4 september 2006 mbt het opstellen van de prestatieklassen voor daken en dakbedekkingen blootgesteld aan brand (van buitenaf) voor bepaalde bouwproducten (2006/600/EG) Deze beslissing herneemt een tabel van producten en/of bouwmaterialen die beantwoorden aan het geheel van de eisen mbt de karakteristieken van vuurweerstandprestaties voor brand (van buitenaf) zonder nood aan een proef. Het betreft sandwichpanelen met dubbele schil en metalen buitenbedekking.

Dec2006-600_NL.pdf (Nederlands)

Dec2006-600_EN.pdf (Engels)

NORMEN ANTENNE Brandpreventie
Laatste bijwerking van de betrokken pagina : 13-08-2010

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie
  4. Bibliotheek - Normen-Antenne Brandpreventie
  5. Beschikkingen van de Commissie - Normen-Antenne Brandpreventie