Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie

Normen-Antenne Brandpreventie

Bron : Brandweer Charleroi

De NORMEN ANTENNE Brandpreventie heeft tot doel de bouwsector in te lichten omtrent normalisatie en reglementering in verband met brandveiligheid in België en in Europa.


NEW WTCB-monografie 'Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen'. In deze monografie wordt er een overzicht gegeven van de reglementaire eisen en normen die van kracht zijn in België en dan vooral op het vlak van brandoverslag via de gevels. Er wordt ruime aadacht besteed aan de aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering van gevelsystemen. Lees de monografie hier.Studiedag ie-NET Brandveiligheid van industriële gebouwen – Download hier de presentaties


NEW Einde van de coexistentieperiode 1 december 2016 - Vanaf 1 december 2016 (uitvoeringsdatum) moet de attestering van de brandreactie en brandweerstand volgens de Belgische reglementering gebeuren volgens de Europese classificatiemethode. Meer informatie.

Recente publicaties (Bibliotheek (documenten te downloaden) - rubriek Publicaties)


 

Wie zijn wij ? Contacten


De NORMEN ANTENNE Brandpreventie voor KMO is een initiatief van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NBN