Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/08/2018

WTCB Home

Normen-Antenne Brandpreventie

De Normen-Antenne Brandpreventie heeft tot doel de bouwsector in te lichten omtrent normalisatie en reglementering in verband met brandveiligheid in België en in Europa.

WTCB-monografie 'Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen'. In deze monografie wordt er een overzicht gegeven van de reglementaire eisen en normen die van kracht zijn in België en dan vooral op het vlak van brandoverslag via de gevels. Er wordt ruime aadacht besteed aan de aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering van gevelsystemen. Lees de monografie hier.

Studiedag ie-NET Brandveiligheid van industriële gebouwen Download hier de presentaties

Einde van de coexistentieperiode 1 december 2016 - Vanaf 1 december 2016 (uitvoeringsdatum) moet de attestering van de brandreactie en brandweerstand volgens de Belgische reglementering gebeuren volgens de Europese classificatiemethode. Meer informatie.

Recente publicaties (Bibliotheek (documenten te downloaden) - rubriek Publicaties)

  • WTCB-artikels: ETICS en brandveiligheid van gevels (2017), brandveiligheid van houten terrassen op platte daken (2017), brandveiligheidseisen voor hellende daken (2017), belangrijke wijziging op komst voor de afdichting van leidingen die brandwerende wanden doorboren (2016)
  • TV 256: Ontwerp en uitvoering van industriegebouwen in overeenstemming met de brandveiligheidseisen (2016)
  • TV 254: Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. Voorschriften en plaatsing (2015)
  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Brandpreventie