Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

16/08/2018

WTCB Home

Normen

Gezien de omvang van het gamma materialen en systemen binnen het domein van de afwerking, zijn de artikels en referentiedocumenten die hierop betrekking hebben, bijzonder talrijk. De normalisatie is bovendien in permanente ontwikkeling. Daarom beoogt deze website het geheel aan normen en referenties voor dit domein aan te snijden op een eenvoudige manier en dat binnen duidelijk aangegeven grenzen. Voor meer zichtbaarheid maakt onderstaande tabel een onderscheid tussen de verschillende soorten afwerkingsmaterialen zoals:

- verven en vernissen

- bepleisteringen en ETICS

- lichte wanden, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren

- harde muur- en vloerbekledingen (tegels, natuursteen, ...)

- houten bekledingen

Een zesde rubriek omvat andere belangrijke normen binnen het domein van de afwerking die niet kunnen geklasseerd worden binnen één van de vijf andere rubrieken. Deze normen zijn vaak overkoepelend en van toepassing op verschillende soorten afwerkingen, of zelfs op een bouwwerk.

Hieronder vindt u fiches met samenvattingen van normen met betrekking tot de afwerking. Daarin worden ook de bijzonderheden van de norm of van de proef beschreven en wordt een vergelijking met de oude Belgische norm of ander referentiedocument gemaakt. De normen waarvoor een fiche werd opgemaakt, worden in de onderstaande tabel vermeld. Deze tabel wordt regelmatig aangevuld. De volledige lijst van de normen kan worden geraadpleegd op de website van het NBN.

Op de website van de Normen-Antenne 'Beton-Mortel-Granulaten ' kan u ook fiches terugvinden die verband houden met de gebruikte materialen in de afwerkingssector.

Een lijst van de Belgische en Europese normen waarvoor de enquête lopende is binnen het domein van de afwerking, is beschikbaar op de website van het NBN in de 'Public Enquiry Portal'. Op dit portaal kunnen de normen die momenteel herzien worden of die in opstelling zijn, geconsulteerd worden en kunnen commentaren overgemaakt worden aan de betrokken sectorale operator.

Verven en vernissen

Normnummer NBN Titel in het Nederlands Statuut Taal Publicatiedatum Fiche
NBN EN ISO 2811-1 Bepaling van de volumieke massa - Deel 1: Methode met pyknometer Actief FR - ENG - DUI 04/2011 Download in PDF-formaat
ASTM D 4400 Bepaling van de weerstand tegen uitlopen Actief ENG 2012 Download in PDF-formaat
NBN EN ISO 2431 Bepaling van de uitstroomtijd met behulp van uitstroombekers Actief FR - ENG - DUI 2011 Download in PDF-formaat
NBN EN ISO 2813 Bepaling van de glanswaarde Actief FR - ENG - DUI 07/1999 Download in PDF-formaat
NBN EN ISO 2808 – METHODES 7C en 7D Bepaling van de laagdikte Actief FR - ENG - DUI 06/2007 Download in PDF-formaat
NBN EN ISO 6270-2 – METHODE CH Bepaling van de bestandheid tegen vocht - Deel 2: Methode voor blootstelling van proefstukken in condensatiewater-atmosferen Actief FR - ENG - DUI 09/2005 Download in PDF-formaat
NBN EN 12206-1 §5.9 Bepaling van de mortelweerstand Actief FR - ENG - DUI 09/2004 Download in PDF-formaat
NBN EN ISO 11890-2 Bepaling van het gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) - Deel 2 : Gaschromatografische methode Actief FR – ENG - DUI 06/2013 Download in PDF-formaat
NBN EN ISO 11998 Verven en vernissen - Bepaling van de weerstand tegen nat schrobben en de reinigbaarheid van deklagen Actief FR - NL - ENG 09/2006 Download in PDF-formaat
NBN EN ISO 2409 en ASTM D 3359 – METHODE D Verven en vernissen - Ruitjesproef Actief FR - NL - ENG 09/2007 Download in PDF-formaat

Bepleisteringen en ETICS

Normnummer NBN Titel in het Nederlands Statuut Taal Publicatiedatum Fiche

Thermische isolatiesystemen met bepleistering (ETICS)

ETAG 004 § C.1.2.1 Thermische isolatiesystemen met bepleistering - waterretentie Actief ENG 06/2013  

Lichte wanden, verlaagde plafonds en verhoogde vloeren

Normnummer NBN Titel in het Nederlands Statuut Taal Publicatiedatum Fiche
           

Harde vloer- en muurbekledingen (tegels, natuursteen, …)

Normnummer NBN Titel in het Nederlands Statuut Taal Publicatiedatum Fiche

Proeven voor afslijting

NBN B15-223 Proeven op beton: afslijting Ingetrokken FR - NL   02/1990 Download in PDF-formaat
NBN EN 101 Keramiektegels - Bepaling van de oppervlaktekrashardheid volgens Mohs Ingetrokken FR - ENG - DUI  06/1992 Download in PDF-formaat
NBN EN 13892-4 Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 4: Bepaling van de slijtweerstand volgens BCA Actief FR - ENG - DUI  
  06/2003
Download in PDF-formaat
NBN EN ISO 10545-6 Keramiektegels – Deel 6: Bepaling van de diepe slijtsterkte van ongeglazuurde tegels Actief FR - ENG - DUI  09/1997 Download in PDF-formaat
NBN EN ISO 10545-7 Keramiektegels - Deel 7: Bepalen van de oppervlakteslijtsterkte van glazuurtegels Actief FR - ENG - DUI  03/1999 Download in PDF-formaat

Proeven voor slipweerstand

DIN 51130 Proeven op vloerbekledingen -  Bepaling van de slipweerstand - Sterk aan uitglijdingsrisico's blootgestelde zones en ruimten - Stapmethode - hellend vlak Actief Duitse norm  10/2010 Download in PDF-formaat
DIN 51097 Proeven op vloerbekledingen -  Bepaling van de slipweerstand - Natte oppervlakken voor blote voeten -  Stapmethode - hellend vlak Actief Duitse norm  11/1992 Download in PDF-formaat
NBN EN 14231 Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de weerstand tegen uitglijden door middel van de slingermethode Actief FR – ENG - DUI  06/2003 Download in PDF-formaat
NTA 7909 Wrijvingseigenschappen van vloeren – Protocol voor beproeving en eisen - FSC2000  Actief Nederlandse richtlijn  05/2003 Download in PDF-formaat
NBN ENV 12633 Methode voor de bepaling van de slip-/glijweerstand van ongepolijste en gepolijste oppervlakken Draft FR – ENG - DUI  04/2003  

Productnorm keramische tegels

NBN EN 14411 Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen en merken Actief FR - ENG - DUI  08/2007  

 Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten onder tegels

NBN EN 14891 § A.6 Waterondoordringbare producten - hechtingsproeven Actief FR - ENG - DUI  06/2012 Download in PDF-formaat
NBN EN 14891 § A.7 Waterondoordringbare producten - waterondoordringbaarheid Actief FR - ENG - DUI 06/2012 Download in PDF-formaat
NBN EN 14891 § A.8 Waterondoordringbare producten - gedrag bij scheurvorming Actief FR - ENG - DUI  06/2012 Download in PDF-formaat

Verven en vernissen - Coatingmaterialen en -systemen voor buitenmetselwerk en -beton

NBN EN 1062-3 Verven en vernissen - coatingmaterialen - Deel 3: Bepaling van de waterdoorlatendheid Actief FR - ENG - DUI  03/2008 Download in PDF-formaat
NBN EN 1062-7 Verven en vernissen - coatingmaterialen - Deel 7: Bepaling van de scheuroverbruggende eigenschappen Actief FR - ENG - DUI 07/2004  

Hechtingsproeven

NBN EN 14496 § 4.6 Lijmen op gipsbasis voor samengestelde thermisch/akoestische isolatiepanelen en gipsplaten Actief FR - ENG - DUI  06/2010 Download in PDF-formaat

Houten bekledingen

Normnummer NBN Titel in het Nederlands Statuut Taal Publicatiedatum Fiche
           

Andere normen m.b.t. afwerkingen

Normnummer NBN Titel in het Nederlands Statuut Taal Publicatiedatum Fiche
           

De eerste kolom geeft het normnummer van het document zoals weergegeven in de database (of catalogus van het NBN).

De tweede kolom geeft de Nederlandstalige titel van de norm.

De derde kolom geeft het statuut van de norm.

De vierde kolom geeft aan in welke talen de gepubliceerde documenten beschikbaar zijn (FR = Frans, ENG = Engels, NL = Nederlands, DUI = Duits). Europese normen (EN-normen) zijn traditioneel beschikbaar in het Frans en het Engels. Nederlandstalige vertalingen zijn jammer genoeg niet altijd beschikbaar.

De vijfde kolom bevat de publicatiedatum van de norm.

De zesde kolom geeft aan voor welke documenten een samenvattende fiche werd opgesteld door de Normen Antenne. De overeenkomstige fiche kan men in pdf-formaat downloaden door op het logo te klikken.

 

Laatste herziening van deze pagina: 10/10/2016

  1. Diensten
  2. Normalisatie
  3. NA Afwerkingen
  4. Normen - Normen-Antenne Afwerkingen